Första hjälpen för skadade hundar

Om din hund snabbt ändrar beteende så kan det vara tecken på en akut situation. Förgiftning Symtom på förgiftning hos hund Smärta, kräkning, diarré, svaghet, apati, sår runt munnen, ögonirritation, ökad salivavsöndring medvetslöshet och andningsstillestånd. Åtgärd vid förgiftning Om giftet har andats in via luftvägarna – flytta ut hunden till frisk luft. Försök att identifiera giftet och kontakta veterinär så fort som möjligt. Ring 112 och begär ”Giftinformation”. Kontrollera andning, puls och fri luftväg. Försök inte att framkalla kräkning om du är osäker på vad hunden är förgiftad av. Man…

Läs mer

Ordförandes tankar

Den nytillträdda styrelsen och jag tackar för förtroendet som årsmötet gav oss att leda Schäferhundklubben under det kommande verksamhetsåret. Som i många föreningar finns det engagerade personer i vår förening med starka åsikter. Dessa åsikter ska naturligtvis få föras fram till diskussion under ordnade former. För att detta ska låta sig göras är det viktigt att alla håller sig till de stadgar och regler som finns så att det blir en saklig debatt i olika frågor utan onödiga personangrepp.   Under det konstituerande mötet var styrelsen eniga om att ambitionen…

Läs mer

Huggormarna är redan på bettet

Årets första huggormsbett är här! De sköna solstrålarna i stora delar av landet lockade fram huggormarna och redan nu har en handfull hundar drabbats. Drabbade hundar är hemmahörande i Uppsala, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland. Det räcker med ett par varma dagar för att huggormarna ska komma fram och då gäller det att vara extra uppmärksam på var hunden eller katten nosar eller sätter ned sina tassar. Den härliga vårvärmen lockar fram huggormarna De flesta hundar och katter blir bitna i nosen, men värst drabbade är djuren som blir bitna…

Läs mer

Det här är Nordic Style

En fördel med Nordic Style är att tonvikten i bedömningen ligger på två dagars specialmoment och med en för en lite äldre hund, en klart mindre fysiskt påfrestande lydnadsdel. Inga höga hopp över hinder. Inget kryp och inget för kroppen kanske påfrestande ställande under en snabb inkallning. Nordic Style blev godkänt som ett officiellt internationellt bruksprov 2012 och kallas ofta IGP Nordic Style eller bara IGP NS. En Nordic Style tävling går även går över två dagar och man kan tävla i fyra olika klasser spår, sök, rapport eller skydd.…

Läs mer

Valberedningens förslag till Svenska Schäferhundklubbens styrelse

Valberedningens främsta mål under året har varit att hitta personer som har goda kunskaper inom föreningsverksamheten. Mycket arbete har lagts ner på årets val av personer till styrelsen. Vi kan stolt presentera våra val där de här personerna sitter på mycket god spetskompetens, ett härligt engagemang och en vilja att vara med och driva Schäferhundklubben framåt. Förslag på Ordförande Nyval 1 år Jag heter Stefan Dahlgren och kallas även för Benson, varför jag har det smeknamnet är inget jag tänker utveckla denna gång. I år är jag mitt i livet…

Läs mer

Ordförandens ord 2019

När jag vid vårt årsmöte avgår som ordförande för Svenska Schäferhundklubben kan jag konstatera att den tyska schäferhunden och Svenska Schäferhundklubben tagit en stor del av mitt liv sedan början av 70-talet. Om och vad jag bidragit med får andra bedöma, men oavsett det tar jag mig friheten att kort analysera verksamheten och presentera min syn på klubbens framtid. Att rasen är delad kan väl ingen idag förneka, men trots detta är det rasen tyska schäferhund vi all gemensamt arbetar för. Vår ras är så användbar på så många områden…

Läs mer

Exteriörbeskrivning Sk Åker

Enligt uppgift finns det nu närmare 900 000 hundar i Sverige.  Eller för att vara mer exakt, enligt en undersökning i slutet av förra året, 881 000 hundar av inte mindre än 411 olika raser. 1 maj 2019 hålls BH och exteriörbeskriving på SK Åker Utställning.   Året runt arrangeras det utställningar över hela landet. Några av de allra största utställningshelgerna är de årliga Stockholm Hundmässa i december och några veckor senare i början av januari My Dog i Göteborg.            Svenska Kennelklubben.      …

Läs mer

Svarthällans Kandida– en pigg pensionär!

Man kan visst lära gamla hundar att sitta! Svarthällans Kandida fixade IPO I vid 11 års ålder I den lilla byn Slussfors i Södra Lappland bor Inger Karlsson som har kennelnamnet Svarthällan.  Inger har hållit på med Schäfer sen 80-talet och intresset för avel väcktes med tiken Quais Joschi (E: Triumphs Blaze) 1997 köptes Ingodds Noice in (E: Xando v Dolomiten U: Ingodds Xcell). Hon blev SE UCH, hade Tjänstehundcert och blev VA5 på Norsk vinnerutstilling. Ur en av Noice kullar behölls Svarthällans Geri (E: KORAD SE UCH TJH Ömsikkas Jero) …

Läs mer

Lämna hunden ensam hemma?

Alla hundägare behöver någon gång lämna sin hund själv hemma. Men det är inte alla hundar som uppskattar ensamheten.  Börja gärna träningen så snart som valpen blivit trygg i sin nya familj och miljö. Här bjuder Agria Djurförsäkring på träningstips.  Foto: Jeanette Edsjö Börja träningen försiktigt med korta stunder från någon minut, för att sedan utöka allteftersom att valpen vänjer sig. Det kan handla om några minuter i början. Efterhand vänjer sig de flesta hundar och klarar av att vara ensam längre stunder utan problem. Andra hundar kanske aldrig riktigt är hundraprocent…

Läs mer

Tyska segrarutställningen 2018

Varje år anordnas i Tyskland världens största hundutställning för en ras, Bundessiegerzucht–schau för tyska schäferhundar. En utställning som i år samlade knappt 1 200 hundar från ett flertal olika länder.  Denna typ av utställning har årligen arrangerats av den tyska schäferföreningen sedan 1899, då bildades nämligen den tyska rasklubben. Föreningen bildades av en samling herrar med Ryttmästare Max von Stepanitz i spetsen, som genom att korsa två olika vallhundar kunde få fram en passande hund som skulle vara  arbetsduglig och kunna klara olika uppgifter som krävdes av det framväxande samhället.…

Läs mer