MODPROVSINFORMATION

Lördagens mod- och kampdriftsprov inledde årets vuxna utställning. Modproven dömdes som brukligt av våra tyska gästdomare. Hundarna framfördes i katalognummerordning, hanarna först och därefter tikarna. Provet utfördes enligt avelskorningens anvisningar, dock tjänstgör två figuranter för varje hund. Dessutom tillämpas IPO-regeln att ingen fysisk korrigering av hunden får förekomma under provet. Om föraren ignorerar denna regel blir ekipaget diskvalificerat. Samtliga hundar id-kontrolleras i samband med modprovet.

BETYGSÄTTNING AV MODPROVET För godkänt betyg krävs omdömet Utpräglad, släpper. Hund som ej uppnår godkänt betyg äger rätt att fullfölja utställningen men kan dock inte erhålla titeln Vorzüglich Auslese (V-A). Liksom tidigare utser domarna den hanhund respektive tik som utfört det bästa modprovet. Årets figuranter var Johan Nilsson som tjänstgjorde vid överfallet och Roland Björkqvist vid frontalangeppet. Reserv var Tommy Norberg.

Naapoleon Galan Nalag genomförde det bästa modprovet

Den Svenska Segrarutställningen 2018 i Vårgårda var en till alla delar mycket välorganiserad tillställning som utmärktes av ett mycket vackert, mycket välskött tävlingsområde med korta avstånd, strålande solsken under nästan hela tävlingen, ett högt antal anmälningar och en mycket tilltalande hög kvalitet på de förevisade hundarna. Min uppgift var att döma samtliga hanar i klassen 12-24 månader och brukshundsklass hanars modprov.

Jag vill härmed ännu en gång tacka Svenska Schäferhundklubbens presidium och dess ordförande Leif Einarsson så hjärtligt för inbjudan och för förtroendet och en enastående assistans under hela tävlingen. Likaså tackar jag alla medhjälpare inom och utanför ringarna och alla utställare och förare för deras mycket sportsliga och justa förhållningssätt; allt detta gjorde mitt arbete mycket enkelt.

Ett särskilt tack gäller figuranterna vid modproven som taggade alla förevisade hundar på ett rättvist och juste sätt men som också ställde korrekta krav. Deras skickliga arbete medverkade till att endast en hund inte uppnådde det eftersträvade målet.

De förevisade hundarna i denna åldersgrupp erhöll med något enstaka undantag det förväntade höga betyget Vorzüglich  och av dessa premierades fyra hanar med absolut högsta betyget Vorzüglich-Auslese.

Även bedömningen av avels- och uppfödargrupper – tillsammans med domarkollegan Wolfgang Haßgall – beredde mig mycket nöje och även här kunde de förevisade grupperna bekräfta den höga standarden som finns inom svensk avel. Totalt sett var detta en mycket angenäm helg.

Jag önskar också de svenska uppfödarna och utställarna mycket nöje och glädje med sina hundar i framtiden. Richard Brauch

Samtliga deltagande hanundar till delades betyget Utpräglad/släpper

Foto alla modprovsbilder: FOTO URMA (Urban och Linda)

VA 1 395 Karat’s Kimbo

 

 

VA 2 394 Jimmy St.-Michels-Berg

 

VA3 391 Falkøen´S Vasko

Totalt var  29 hanar anmälda i denna klass.
Jag delade ut fyra VA Auslese och
15 V plus 2 SG till de hundar som deltog.
Sammanfattningsvis tycker jag klassen var bra med en mycket bra topp.

VA 1 Karat’s Kimbo
Dk 17299/2015 f:2015-09-0
(Jack-Daniels von der Liebeswarte/Jugni vom Feuermelder
U: Jimmy Brandt Rasmussen,  Them, Danmark
Ä:  Tina Virring Rasmussen,  Them, Danmark

Stor, kraftig, mycket uttrycksfull hane som är mycket välpigmenterad, torr och stram. Mycket bra kropps proportioner. Bra vinklar fram och bak, väl placerat kors som skulle vara aningen längre. Harmoniska bröstförhållanden, korrekt front. Parallell fram och bak, mycket markvinnande kraftfulla rörelser med effektivt framsteg.

 

VA 2 Jimmy vom st.-Michels-berg
SZ2317808 f:2015-07-29
(Taifun vom st.-Michaels-Berg/Menja vom st.-Michaels-Berg)
U:  Werner Zwiertz, Beverung, Tyskland
Ä: Werner Zwiertz/Franz-Bernd Everinghoff,  Ennigerloh,Tyskland

Över medelstor, medelkraftig, uttrycksfull hane med mycket bra könsprägel. Mycket bra kroppsproportioner, torr och stram. Kraftigt huvud. Hög manke, rak rygg, väl placerat kors som skulle vara något längre. Korrekta vinklar fram och bak, harmoniska bröstförhållanden, korrekt front. Parallell fram och bak med kraftfulla rörelser.

 

VA 3 Falkøen´s vasko
No52540/15 f:2015-09-17
(Marlo von Baccara/Falkøens Dheeba)
U: Wenche og Kjell Olaf Olsen och Jørn P Sønslien,  Kongshavn, Norge
Ä: Bjørn Lundberget, Kjell Olaf Olsen och Rune Olsen, Trysil, Norge

Stor, kraftig, torr och stram, harmoniskt uppbyggd hane som är välpigmenterad. Kraftigt, uttrycksfullt huvud. Harmonisk överlinje. Bra vinklar fram och mycket bra vinklar bak, korrekt front, harmoniska bröstförhållanden. Aningen hastrång bak, parallell fram. Temperamentsfulla, upphöjda rörelser som är mycket markvinnande.

 

VA 4 Skovhyttens Mattheus
Dk14183/2014 f:2014-06-30
(Lyagers Palermo/Janki Fly)
U: Grrethe Villars, Lile Egede, Danmark
Ä: D. Jensen och  Lara Ettwein, Danmark

Medelstor, medelkraftig, uttrycksfull och mycket välpigmenterad, torr och stram hane. Aningen sluttande kors, bra vinklar fram och bak, korrekt front. Parallell fram och bak med markvinnande rörelser. Skulle höja manken något.