Svensk Segrarutställning den 27-29 juli 2018 var en strålande tävling.

Jag vill härmed än en gång tacka ordförande Leif Einarsson och alla ansvariga för inbjudan och för den gästvänlighet jag mötte. Segrarutställningen var synnerligen välorganiserad och väl förberedd och därmed var ett problemfritt genomförande garanterat. Jag vill rikta ett speciellt tack till mina ringassistenter, Jessica Blomqvist och Leif Einarsson för det mycket fina stödet. Det var en stor ära för mig att få döma tikklasserna under den svenska segrarutställningen. Det är tikarna som utgör stommen i vår avel. Grundförutsättningen för en lyckad avel av vår ras är en sund och anatomiskt korrekt uppbyggd tik med ett mycket bra psyke.

Under två dagar ställdes totalt 95 tikar som jag skulle bedöma. I denna grupp återfanns många harmoniskt och korrekt byggda tikar. Den genomgående kvaliteten i alla klasser var till övervägande del mycket hög. Jag gratulerar uppfödarna för deras utmärkta avelsarbete. Naturligtvis måste vi även i framtiden hålla ögonen på olika anatomiska inskränkningar som storlek, totalfasthet, korrekta fronter och lösa hasleder hos hundarna.

En speciell höjdpunkt var presentationen av avelsgrupperna och tikstammen. Under TSB-proven  presenterades hundarna till övervägande del mycket bra med bara ett fåtal undantag. Jag vill också rikta ett stort tack till medhjälparna i skyddet  för deras mycket justa och sportsliga arbete. Tack också alla hundförare för ert sportsliga och justa handhavande av hundarna.

Det var ett mycket fint veckoslut och ett harmoniskt umgänge med min domarkollega Richard Brauch vilken jag också tackar å det hjärtligaste. Jag önskar alla uppfödare och utställare fortsatt mycket nöje och framgång med sina  schäferhundar.

Till denna klass var 24 tikar  anmälda men endast 16 deltog  Av de 16 tikarna gav jag ut hela 5 Auslese och 10 V och 1 SG.   
Va 1 tiken 
Kranichzug Only
utsågs också till bästa modprovs tik
utprägl/släpper
Med sportsliga hälsningar
Wolfgang Haßgall

Figuranterna Tommy Norberg och Johan Nilsson tiilsamamns med Werner Haßgall