Helgen 3-4/7 arrangerades en av Sveriges största söktävlingar av Schäferhundklubben Romelanda och sökområdena var i Hisingen Trucks lokaler som gav stora möjligheter att skapa spännande sökmiljöer.
Domare för specialsök klass 1-3 var Susanne Kihl, Annica Johansson & Reino Oskarsson.

Där det var glädjande många Schäfer som anmält sig 32 st i klass ett två och tre  med övriga raser så var det totalt femtiotre hundar anmälda

Schäfer SM Sbk Specialsök Klass 1

Schäfermästare

Lisen Persson med Hedforsens Eagle

2:a Plats

Anneli Boman med HedeforsensMilda

3:e plats

Helena Åström-Persson med Fm Luxa

För att utse en schäfermästare och övriga placeringar gäller följande bedömning:
Högst poäng och flest antal hittade gömmor blir schäfermästare i sin klass. Vid lika poäng och lika antal hittade gömmor gäller följande utslagsgivande kriterier för att bli schäfermästare.
Högst poäng på nedanstående kriterier i den ordningsföljd:
1. Systematik
2. Kontroll
3. Hittande
4. Uthållighet
5. Koncentration

Schäfer SM Sbk Specialsök Klass 3
Schäfermästare -Jörgen Lundqvist med Narnia

SBK specialsök är en ny gren som blivit väldigt populär.Förberedelser inför provdagen

För att arrangera ett SBK prov i specialsök behöver man planera för ett sökområde som ska användas på provdagen och miljöerna kan vara väldigt skiftande, då specialsöket ska likna våra samhällsnyttiga sökhundar som arbetar som tjänstehundar i vardagen.


Att arbeta som tjänstehund inom specialsök kan innebära att hunden söker efter t ex narkotika, vapen, sprängmedel, vägglöss, mögel, sperma, röta, gas etc. 

I SBK specialsök letar hundarna efter röd kong classic som är klippta i små bitar och som är preparatet för provformen som endast kan arrangeras av SBK anslutna klubbar som lokal eller rasklubb.

Det är många saker som ska fixas inför ett prov och förberedelserna innebär bland annat att se ut ett lämpligt stort sökområde som ska användas på provdagen, man ska se till att det är ett säkert område för att förhindra att någon skadas, dvs att inga farliga vätskor, vassa föremål eller andra objekt som är uppenbara för att hunden eller föraren kan skada sig. Sen har föraren ett eget ansvar att se till att tänka säkerhet när de söker i ett område såklart.

Domarna och provledaraspiranter träffades på fredag eftermiddag för att iordningsställa och preparera gömmorna i respektive sökområde som ska användas under lördagen och eftersom det var många startande så var uppdelningen att Susanne & Annica dömde alla schäferhundar i samma sökområde, varannan startande och Reino dömde alla övriga raser i ett annat område. Det var 17 schäferhundar och 13 övriga raser som skulle prövas under lördagen och under söndagen var det klass 2 & 3 som Susanne dömde.
Söndagens antal ekipage var 8 i klass 2 och 1 ekipage i klass 3. Tyvärr hade det blivit ett antal återbud, vilket innebar att det var väldigt få schäfrar under söndagens prov, vilket var väldigt synd. 

Söndagens sökområde preparerades inte förrän på lördag så gömmorna fick ”gotta” till sig till på söndag. Prepareringen av gömmor ska ske minst en timma före start, alternativt dagen före om möjlighet finns. Viktigt är dock att inga kan komma och provköra olovligt i områdena innan provdagen.

Det har varit en väldigt rolig helg där humöret varit på topp bland både funktionärer och deltagare, trots denna värmebölja så var det en hög kvalité på ekipagen som deltog. 


-För mig som domare så är det oerhört intressant att få se så många olika individer i arbete, både inom schäferrasen, men också när det är andra raser som deltog säger Susanne Kihl
Det som var väldigt roligt var att det var deltagare med schäfer från hela landets delar, vilket tyder på att intresset för specialsök är stort.

Mästerskapet startar och domarna är redo för att döma de första ekipagen

Lördag morgon samlades de i god tid inför första start och de vallade av sökområdena med hund och människor så alla hundar får samma förutsättningar. Det vi kan se ibland är att en del hundar intresserar sig för kontaminering  efter andra hundar, men även människors vittring om man hanterat delar i området.  

Susanne säger att helheten av schäfrar som de dömde under lördagen höll en god kvalitet och flera av ekipagen har hon sett och dömt på prov tidigare, vilket gav henne en positiv syn då de ökat sin potential markant vad gäller de olika bedömningsområdena.
Verkligen jätteroligt att se.

-Som domare försöker jag se en helhetsbild över ekipagets arbete där vi har kriterier som bedömer hundens egenskaper och några kriterier som bedömer förarens arbete ihop med sin hund säger Susanne

I Klass 3 ska hunden arbeta och söka självständigt utan sin förare på ett specifikt utvalt område

Domarna tittar på till exempel på hundens sökuthållighet och koncentrationsförmåga, om den är miljöpåverkad eller inte, kan den arbeta självständigt, men ändå är styrbar för sin förare och kan samarbeta, de vill se en girighet av hundens hittande av gömmor, men också en tydlig markering med fokus mot gömman utan åverkan av hunden, det vill säga, den får inte krafsa eller bita på legorna (gömmorna). 

Hedeforsens Saiko markerar tydligt med fokus på gömman

Sedan har vi en mycket viktig del och det är systematik, vilket innebär hur föraren planerar att söka av området, de vill se ett strukturerat sök där föraren tillsammans med hunden tar sig an området så bit för bit söks igenom utan att föraren stör hunden.


Föraren brukar få välja själv om man vill söka med kopplad hund eller lös, beroende på om området tillåter detta, framförallt i klass 1, men i klass 2 & 3 kan domaren begära att vilja se hunden söka både lös och kopplad. 

Susanne säger att de som domare vill se att föraren har kontroll på sin hund och att hunden är styrbar, dvs att den åtlyder förarens direktiv och inte lämnar området tex. Då har de rätt att bryta ekipaget.

Domarkommentar Klass 1 övriga hundar-  Reino Oskarsson

På lördagen kom 14 hundar till start där medparten av dessa var av mycket god klass.
Det var strålande sol och värmen var tryckande men hundarna klarade detta väldigt bra och ingen hund bröt på grund av värmen.
Provplatsen var förlagd till ett inomhuslager med enbart pappersbalar, det var trångt på vissa ställen och även mörkt vilket testade hundarnas miljövana och det skulle visa sig att på vissa ställen var det lurigt och relativt svårt.
Reino konstaterade att många hundar som han bedömt förut har blivit mycket bättre när det gäller koncentration, markering och etikett säkerhet vilket tyder på att man tränar rätt.
Samtliga hundar hade en bra uthållighet och en bra söklust vilket är positivt.
Några brister fortfarande i sök systematik och några felmarkerade.
Men överlag var det mycket duktiga ekipage.

Reino vill tacka alla tävlande för ett positivitet bemötande

Sk Romelanda vill gärna tacka alla sponsorer för alla fina priser, samt ett tack till alla funktionärer som gör det möjligt för klubben att arrangera såna här arrangemang. Tävlingen genomfördes på Hisingens Trucks lokaler och som vi de tacka för deras välvilja att låta klubben genomföra denna tävling.

Domare SBK Specialsök

Susanne Kihl

Annica Johansson

Reino Oscarsson