Det pågår ett forskningsprojekt på Uppsala universitet. Syftet med projektet är att undersöka om hunden kan vara ett hjälpmedel vid diagnostik av covid-19 samt att få fram en utbildningsmodell till att utbilda fler hundar som kan användas vid kommande pandemier.

Forskargrupper världen över undersöker nu om hundar kan tränas till att markera doftprover som kommer från personer med covid-19 och flera av dessa studier visar på positiva resultat

Michael Hedman, hundlärare på Naturbruksprogrammet på Realgymnasiet i Eskilstuna, deltar I projektet vid sidan av sitt uppdrag på skolan.
-Jag har sysslat professionellt med specialsök sedan tidigt 90-tal och blev tillfrågad från Uppsala universitet om jag ville delta med min erfarenhet, säger Michael.

Det är viktigt att hundarna som är med i forskningsprojektet har hög jaktlust, föremålsintresse, vilja att samarbeta och mycket arbetslust. Alla hundar får genomgå ett lämplighetstest

Proverna för träning av hundarna kommer att samlas in från personer som testas för pågående covid-19-infektion samt från symptomfria personer som besöker primärvården.

Hunden belönas varje gång den hittar doften från positiva Covid-19 prover

De tränar hundarna i en specialbyggd urvalsbana. Där kommer hundarna inledningsvis att belönas när den hittar doften från en person med konstaterad positiv Covid-19.

Hundarna som genomgått utbildningen och deltagit i forskningen kan förhoppningsvis sedan användas i samhället för att upppptäcka covid-19 hos personer på exempelvis tågstationer, flygplatser, andra platser och inom vården

Uppsala universitet och Region Uppsala driver detta forskningsprojekt i samverkan med Hundhjälpen i Uppland AB och Stock Hundutveckling

Källa : Uppsala Universitet & Lärandegruppen i Sverige AB