Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!


I dags läget så är det många medlemmar som anser att man får inte så mycket valuta för medlemspengen i Svenska Schäferhundklubben.

Det vill den nya Uppfödarkommittén i samarbete med övriga kommitteér nu ändra på och satsar stenhårt på en positiv förändring och nytänkande.

Parallellt  med nya satsningen inom Uppfödarkommittén satsar även andra kommittéer stort, så nu vill man verkligen försöka vända den negativa trenden till en positiv, men det krävs en gemensam kraftsamling, en vilja och en positiv inställning till förändringar.

Nya Uppfödarkommittéen
Det hölls ett informationsmöte på Zoom för alla Schäferuppfödare, inbjudan har gått ut till schäferuppfödare även de som idag inte är medlemmar i Svenska Schäferhundklubben, Redaktionen på Schäfertidningen blev även inbjudna och deltog på detta informationsmöte.

Gerd Möllers som är vice ordförande i den centrala Schäferhundklubben öppnade upp mötet och presenterade Maggan Eliasson, Anette Forsell och Laila Sundin som är de ansvariga för nya uppfödargruppen.

Det har länge pratas om och varit en önskan om kennel medlemskap och enligt önskemål beslutade Centralstyrelsens i januari att tillsätta  en nybildad uppfödarkomitté. 

Målet är att gruppen ska vara självgående och inte belasta klubben med kostnader utan tvärtom , målet är att öka intäkter genom ökat medlemsantal.

Gratis Medlemskap till valpköpare

En stor nyhet och  satsning som sker är att alla uppfödare som blir medlemmar får ge sina valköpare gratis medlemskap i Schäferhundklubben.
Detta kan kanske vara mycket positivt, då detta stärker klubben enormt i medlemsantal och kan vända den negativa trenden att klubben tappar medlemmar varje år. Målet och förhoppningen är ju självklart att det blir ett positivt år för den nya medlemmen och att han förblir medlem när hans ”gratisår” går ut.

Målet med alla nysatsningar är även att öka aktiviteter i distrikten och på lokalklubbarna, där kan man som uppfödare redan i en tidig fas genom gratis medlemskap hänvisa till närmaste schäferklubb.

1-års Avtal

Avtalet ska godkännas av uppfödaren innan medlemskapet godkännes.
De börjar med ”låga” krav för medlemskap, tanken är ju att alla medlemmar i gruppen ska vara delaktiga i det spännande arbetet framöver för att stärka klubben och rasen.
Uppfödargruppens mål är att vara en stark röst i avelsfrågor.
Har du åsikter och kunskap inom avel så är det väldigt viktigt att du blir medlem och kan vara med och påverka.

För att bli medlem i uppfödargruppen gäller 3 anvisningar

1. följa SKK:s grundläggande krav

2. Sträva efter kullindex över 100 

3. Ej para normal med långhårig

Angående kullindex
Sbk har skickat in angående index men SKK har inte fattat något beslut ännu men rekommendationen är att index ska vara över 100.

Se möjligheter – inte problem ?

Mötet tog en negativ vändning under en tid då några enbart fokuserade på att det ska kosta pengar att vara medlem. Istället för att fokusera på att om alla är med så kommer snart Svenska Schäferhundklubben vara en levande , positiv rasklubb med massor av nya aktiviteter för alla nya och gamla medlemmar.  Kostnaden är liten, det kostar 250:- för år 2021 och du får mycket för pengarna, samt en gemenskap och en möjlighet att påverka.

Gratis Handbok till Valköparna
Daniel Strandberg presenterade en helt fantastisk valpfolder som idag var på 32 sidor!

Den innehöll allt valpköparen behöver veta från att valpen kommer hem med råd och tips om mat, träning, hundens olika faser, och lite tips och råd vad man kan göra. Man kan säga att den var mer som en handbok för hundägare, så otroligt mycket bra info som uppfödare kan skicka med valpköparen. den handboken kommer alla medlemmar i uppfödargruppen att få gratis att ge till sina valköpare, tanken är då att man skriver ut den själv och skickar med valköparen hem när de hämtar valpen.

Det framkom några viktiga åsikter vad en del uppfödare saknade i handboken, då tex info om vikten av röntgen HD/ED och om MH/ MT , där ser man kanske ännu en orsak till  att det är oerhört viktigt att gå med och vara med i en uppfödargrupp och påverka.  I uppfödargruppen är din åsikt viktig, där kan man dela med sig av erfarenheter och vilja arbeta framåt. 

Uppfödarna får annonsera gratis


På Schäferhundklubbens hemsida finns en flik som heter ”Uppfödare” där kommer endast medlemmar i uppfödargruppen synas, bara det är en klar fördel att vara med. Enbart medlemmar får även möjlighet att annonsera gratis i deras medlemsblad.

I verksamhetsplanen ingår även planer på seminarium och föreläsningar.

Delad kunskap ger mer kunskap 
De som varit uppfödare under en längre tid sitter på en enorm kunskap och erfarenhet, de har insikter om vad man kan utveckla vidare och kan även bidra med sin kunskap till nya uppfödare.
Det kan komma att stärka en uppfödargrupp i avelsfrågor

Uppfödargruppen ska vara en seriös samtalspartner för SBK och SKK i avelsfrågor som rör tysk schäferhund.
Om man köper hund från uppfödargruppen ska man kunna lita på att uppfödaren har en seriös avelsstrategi och avelsverksamhet.
I denna punkten är det viktigt att du som uppfödare är med och påverkar strategi och avelsfrågor.

Gå med i en gemenskap , där din röst hörs, där du kan påverka.
Uppfödarkommitten  avslutar mötet med en önskan, tänk nytt, tänk positivt,se möjligheter och välkomna till nya uppfödargruppen, vi hoppas ni vill vara med!

maila till: uppfodare@schaferhundklubben.se

Världens enklaste genväg för att tänka nytt är att möta någon som inte tänker som dig och du lyssnar prestigelöst utan förutfattade meningar.
Om alla Uppfädargruppen lyckas med vad de säger är deras mål med att tänka nytt och kasta bort gammalt groll, då kommer ser de nya uppfödargruppen att de har stor möjlighet att bana vägen för en positiv förändring inom Svenska Schäferhundklubben gällande medlemsantal och aktiviteter.

Reds anm:
Den allmänna negativa tonen och trenden i Schäferhundklubben är att man är medlem för att man måste, för att kunna tävla och ställa ut sina hundar. Kan denna inställning förändras till att man VILL vara med genom dessa förändringar klubben nu satsar på ?

Fotnot:
Schäfertidningen ägs privat och inte av Svenska Schäferhundklubben och har man åsikter om deras satsningar och arbete får man vända sig direkt till Schäferhundklubben