Om din hund snabbt ändrar beteende så kan det vara tecken på en akut situation.

Förgiftning

Symtom på förgiftning hos hund

 • Smärta, kräkning, diarré, svaghet, apati, sår runt munnen, ögonirritation, ökad salivavsöndring medvetslöshet och andningsstillestånd.

Åtgärd vid förgiftning

 1. Om giftet har andats in via luftvägarna – flytta ut hunden till frisk luft.
 2. Försök att identifiera giftet och kontakta veterinär så fort som möjligt. Ring 112 och begär ”Giftinformation”.
 3. Kontrollera andning, puls och fri luftväg.
 4. Försök inte att framkalla kräkning om du är osäker på vad hunden är förgiftad av. Man ska ej framkalla kräkning om hunden är förgiftad av till exempel syra, basiska ämnen eller petroleumprodukter. Ge hunden mycket vatten/mjölk för att späda ut gifter. Ha alltid medicinskt kol tillgängligt.
 5. Om giftet ligger på pälsen/huden – skölj med rikliga mängder vatten.
 6. Försök alltid att komma i kontakt med veterinär innan du behandlar en förgiftad hund.

Magomvridning

Storvuxna hundar kan ibland drabbas av magomvridning vilket är ett livshotande tillstånd. I vissa fall kan magsäcken rotera runt sin egen axel vilket stryper blodtillförseln till mjälte och mage, och leder till ett livshotande chocktillstånd. Orsaken till omvridningen är okänd men i de flesta fall kan man se ett samband mellan överätning, konsumtion av jäst mat eller överdrivet drickande och/eller kraftig motion efter måltid. Symtomen uppkommer snabbt!

Symtom på magomvridning

 • Oro.
 • Försöker kräkas men inget kommer upp.
 • Utspänd i främre delen av buken/bakre delen av bröstkorgen, framförallt på höger sida.
 • Svaghet
 • Svag snabb puls.
 • Chock
 • Andningssvårigheter.

Gör så här vid magomvridning på hund

 1. Åk omedelbart till veterinären.
 2. Om transport till veterinär är omöjlig – se följande åtgärd som en absolut sista åtgärd för att rädda din hund! Punktera magsäcken där den är som störst på höger sida strax bakom sista revbenet. Använd en ren kanyl eller annat vasst föremål.

Vassa Föremål

Vassa och penetrerande föremål i hundens hud. Föremål som tränger in under huden och inte lätt kan lossas ska man se upp med. Det kan till exempel hända om hunden springer in med bröstkorgen i en stör som sedan fastnar.

Första hjälpen vid vassa föremål

 1. Om det behövs så nossnara hunden.
 2. LÅT FÖREMÅLET SITTA KVAR I KROPPEN!
 3. Täck området runt skadan med kompresser och fäst med gasbinda/tejp.
 4. Transportera hunden omedelbart till veterinär.

Kvävning

Något som fastnat i hundens hals kan leda till kvävning. Här gäller det att hjälpa hunden fort. Så gör du om din hund håller på att kvävas.

Främmande föremål, som till exempel små kompakta bollar, kan vid lek fastna i svalget och förorsaka kvävning.

Symtom på kvävning på hund

 • Andningssvårigheter och/eller kvävningsljud/hosta.
 • Gnuggar ansiktet mot marken och slår med tassarna mot munnen.
 • Utstående ögonglober.

Så hjälper du en hund som kvävs

 1. Öppna munnen, dra tungan framåt och inspektera halsen. Försök att plocka bort eventuella föremål med fingrarna.
 2. Om det inte fungerar, utför Heimlichmanöver.

Så här gör du Heimlichmanöver på en hund

 1. Vänd hunden upp och ner om möjligt, med ryggen mot ditt bröst.
  1. Placera hundens huvud mellan dina ben.
  2. Ta tag runt buken på hunden.
  3. Lyft hunden mot ditt bröst.
  4. (Om du inte orkar lyfta hunden kan du ställa dig bakom hunden och ta tag med båda armarna runt hundens buk.)
 2. Med båda armarna ger du hunden fyra stora ”björnkramar” över magen. Var inte rädd för att ta i för hårt. Kraften ska vara så pass hård att det ger resultat. Anpassa trycket efter hundens storlek.
 3. Kontrollera om föremålet har lossnat. Om så är fallet, ta bort det och ge tre nosinblåsningar. Om luften fortfarande inte passerar, fortsätt med ytterligare kramar.
 4. Uppsök veterinär omgående

Källa: Agria