Våra hundars nos– och luktsinne är fantastiskt och kan användas till både nytta och nöje

Det här är tjänstehundar som arbetar med sin hundförare. Vi glada och entusiastiska på hundklubbarna håller ofta på med personspår, sök, rapport, nosework, eller kanske specialsök. Det finns som sagt mycket mer våra bästa vänner kan användas till när det gäller just nosarbetet.

Här har Ruth Stenfelt intervjuat Malin Kyllesjö som på eget initiativ har börjat utbilda och certifiera Skogsbrandhundar.

Malin Kyllesjö tränar, tävlar och jagar med sina hundar. Hon har även utbildat hundägare och hundinstruktörer och varit uppfödare i 30 år.

Skogsbrandhund.   

Malin jobbar administrativt med att söka efter personal till eftersläckningsarbetet vid skogsbränder. Hon har också varit med under eftersläckningsarbete och gått en utbildning i naturvårdsbränning.   Under utbildningen kom hon på idén att använda hundar som hjälp att leta efter glödhärdar.

Malin säger att att söka eftersläckningspersonal kan ta många timmar. Men att bygga upp och starta en hel utbildning med avslutande certifiering, kräver sin tid i planering och kvalitetssäkring. När hon får en idé är det tyvärr, eller tack och lov, allt eller inget som gäller.

I dagsläget är det faktiskt bara Malin och hennes Sångbergets Ripa som är certifierade.
Fem, sex ekipage är just nu under utbildning och förväntas snart vara färdiga för certifiering.

Det är viktigt att påpeka att det är ekipaget, alltså förare och hund som blir certifierade och då får titeln Certifierat ekipage Skogsbrandhund.

Är det du som har anordnat utbildningen?
-Ja det stämmer. Jag är utbildningsansvarig. Tillsammans med noga utvalda instruktörer håller jag i utbildningen.   Efter den grundläggande utbildning krävs mycket träning  innan ett ekipage blir certifierade.

Hur lång är utbildningen?
-Utbildningen är i tre steg. Minst sex månaders utbildning och träning krävs med en redan grundtränad hund.

Kan alla raser gå utbildningen?
-Det är inte rasen som är det viktiga, utan individen. Hundarna ska innan de får börja utbildningen klara ett Lämplighetsprov och uppfylla vissa för uppgiften viktiga kriterier som:
Uthållighet
Stabil mentalitet
Föremålsintresse
Ej besväras av att jobba i störande och krävande terräng
Tåla värme

L-test inför utbildningen, Ägare och förare Annelie Svenman med Azlan

Anlagstest för glödhärdshund.

Det krävs att ekipagen klarar av ett anlagstest, eller inträdesprov för att gå utbildningen. Alla hundar måste göra testet innan de eventuellt får starta sin utbildning.

Samarbetar du med några andra aktörer?
-Ja det gör jag säger Malin Kyllesjö. Jag har företag som är inriktade på enbart skogsbränder och eftersläckning som vi samarbetar med. Även stora skogsbolag som sett oss ute i arbete har kontaktat oss. Länsstyrelsen i vårt län, och enskilda skogsägare är också våra samarbetspartner.

Känner du till om det finns Skogsbrandhundar i tjänst i våra nordiska grannländer? 
-Jag har inte sett eller hört om några andra som har utbildat hundar för eftersläckning. Jag har t o m googlat för att försöka få fram information, men det verkar bara vara här i Sverige som vi har utbildat skogsbrandhundar.

Skulle du vilja se ett samarbete mellan de nordiska länderna när det gäller utbildning, certifiering och arbete i skarpt läge? 
-Ja, Självklart.

I framtiden, hur ser det ut med utbildning för Skogsbrandhund, kommer utbildningen ske varje år eller vartannat år eller vart fjärde år?
-Detta är första utbildningen som hålls i Sverige. Under år 2019 har vi fått in trettio ekipage som vill göra det obligatoriska anlagstestet. Vi kommer sedan att ha två utbildningar våren 2019. Antagning och tester för skedde under hösten 2018.

Raser som sökt till Kyllesjö-hunds utbildning är:
Malinois, schäfer, border collie, labrador, perro de aqua espanol, bracco italiano, cavalier, bullterrier, chodsky pez, pumi, dvärgtax, shapendos, border terrier,

-Under åren har jag lärt mig att inte ha fördomar angående olika raser. Det handlar om individer och det är roligt när man kan få slå hål på sina egna fördomar angående olika raser.

Hur ska man träna en  hund under och efter utbildningen?
-Träning sker från hemma i köket till ute på bränd mark. Man måste självklart ha markägarens tillåtelse. Vi har även dispens från Länsstyrelsen för att träna Skogsbrandhund. Kontakter är viktigt och givetvis att vårda dessa väl.

I år, med sommarens många skogsbränder har ni väl haft flera träningstillfällen.
-Ja, tyvärr har vi haft det. Bara här i Småland har vi haft tre bränder.


Hur kommer sedan de certifierade ekipagen få uppdrag?
Certifierade ekipage rings in på mycket kort varsel. De kan få arbetstillfällen via olika uppdragsgivare som anlitar dem. 

Hur länge orkar ett ekipage söka?
-Under en dag ska de kunna arbeta i perioder och vara effektiva. Under sitt liv? Som alla andra tjänstehundar och jakthundar.

Vad tycker din korthåriga vorstehtik bäst om, jakten eller jobba som glödhärdshund?
Hon tycker om båda uppgifterna lika mycket. Jaga ripa på fjället och jobba som Skogsbrandhund.

Är det något mer som man borde veta om ett Skogsbrandhundsekipage?
-Jo det är ju som sagt ett ekipage och detta innebär att även föraren ska utbildas inom, akutsjukvård för hund, veterinärvård för hund i samband med brand, säkerhetstänk vid brand och brandrisker.

Det är ekipaget som blir certifierat och därför är det alltid hund och förare som arbetar tillsammans.

Denna utbildning kräver massivt med träning och återigen mer träning för att kunna bibehålla de högt ställda kraven på en glödhärdshundsekipage året om.

Text: Ruth Stenfelt 
Textredigering: Christoffer Frances
Foto: Copyright Malin Kyllesjö