Årets polishund 2021 heter Äxit och är en 6-årig tysk schäferhund från Memorix kennel. Äxit tjänstgör som patrullhund med sin förare Adrian Wallin, 35, i Region Mitt

Juryn bestod av:
Brith Andersson, Svenska Kennelklubben
Klas Johansson, Polismyndigheten.
Johan Petersson, Polisens Hundförarförbund.

Juryns Motivering:

Juryn har vid sammanträde den 25 oktober 2021 utsett polishunden Memorix Äxit till
Årets polishund. Äxit är drygt 6 år och av rasen tysk schäferhund och tjänstgör som
patrullhund i Region Mitt.
Äxit med sin förare Adrian Wallin kom i tjänst som ekipage i maj 2019. Adrian tjänstgör nu
med sin andra patrullhund, då Äxit tagit vid efter den tidigare patrullhunden som på grund
av ålder gick i pension.


Under nomineringsperioden 2020/2021 har patrullen ett brett spann där de både räddat liv
och gripit misstänkt mördare
, samt att Äxit har försvarat sin förare med kollegor i trångmål.
Äxit har utfört det där lite extra såväl som det vardagliga, och har under perioden ett
imponerande antal gripna och omhändertaganden.


En insats Äxit och Adrian gjort som särskilt sticker ut är där patrullen räddade livet på en
13-årig pojke som tappat medvetandet
under en joggingtur och blivit liggandes i solen i flera
timmar. I mycket oländig terräng hittade patrullen pojken i sista stund. Vid anträffandet var
pojken mycket illa däran vilket ställde stora krav på Adrian. Genom att Adrian utöver att vara
hundförare då också ledde insatsen för att få annan hjälp till platsen och samtidigt utförde
livsuppehållande åtgärder räddades pojkens liv.


I sin personlighet är Äxit en intensiv och till viss del även en krävande hund. I sin roll som
tjänstehund har Äxit verkligen funnit sin plats. Hans stora arbetsvilja och idoghet har
resulterat i allt från noggrant nosarbete med funna små föremål till att agera i våldsamma
situationer där han har försvarat sig själv, sin förare och hans kollegor.


I nomineringen har juryn särskilt beaktat patrullens engagemang, där Adrian genom att
aktivt svara på alla slags anrop från ledningscentralen skapar förutsättningar på även sådant
som till synes initialt inte verkar vara ett hundärende. En initiativförmåga och intuition som
resulterar i att vara en mycket betydande resurs för polisverksamheten.


Äxit och Adrian är ett mycket väl fungerande ekipage och ett stort operativt stöd för både
yttre och inre personal. Patrullen är med detta extraordinära representanter för polishundverksamheten

I vanliga fall får Årets polishund ta emot sitt pris på Stockholm Hundmässa. Men eftersom den ställts in på grund av pandemin kommer Äxit och Adrian att få ta emot sitt pris på MyDog 6–9 januari 2022 på Svenska Mässan i Göteborg.

Källa: Svenska Kennelklubben
Foto: Johan Frick-Meijer