Välkommen till vår nya webbtidning . Vi har försökt att göra en webbtidning av modernare slag. Tidningen kommer  att fungera som en vanlig kvällstidning så att den nya tidningens artiklar kommer att placeras löpande efter varandra.
Här kommer ni även kunna läsa andra artiklar av intresse som kommer publiceras enbart på nätet.

Denna webbtidning är till för  Schäferintresserade.

Eftersom vi räknar med att  under årens lopp få många besökare så vill vi erbjuda dig att under den kommande rubriken: Uppfödare annonsera med en länk till din webbsida
Om man vill annonsera sin avelshund kan du få den publicerad här med länk till din hemsida under rubriken Avelshanar!


Vi vädjar till alla utställningsarrangörer att senast en vecka efter genomförd utställning sända in uppgifter till redaktionen.

Men som alla vet så finns det även andra aktiviteter som genomförs med vår ras!
Därför vill jag här vädja till att även de som arrangerar olika typer av bruksaktiviteter  såsom korningar, Mh prov , IPO prov Bruks träningssammankomster mm 
sänder in material till denna webbtidning så vi kan visa bredden på vår verksamhet!

Trevlig läsning önskar Jeanette med medarbetare!