RESULTATLISTA HÄR>>>

Vinterutställning Sk Westbo

Schäferklubben Westbo stod som värd för årets sista utställning. Westbo är en fin liten klubb som ligger i Värnamo kommun. Som utställningsplats hade man valt en fantastisk inomhus arena som är placerad bredvid Värnamos brukshundsklubbs stuga. Utställningshallen borde imponera på alla. Hallen hade god plats för deltagarna att kunna bese utställningen sittande!
Trots att temperaturen utomhus visade på – 6 grader så var det ca 18 grader varmt inomhus. Underlaget i denna hall är en konstgräsmatta så det kändes nästan som en sommarutställning.
Hela ca 89 hundar var anmälda varvid de flesta mötte upp. Som domare hade man inbjudit vår mångårige medlem och domare Mats Höglund som genomförde utställningen så fort det var möjligt med de olika klasserna som uppvisades. Eftersom långhårshundarna har lika många klasser som de korthåriga kanske man som arrangör ta sig en funderare om man kanske skall bjuda in två domare för att utställningsdagen ej skall bli så lång.

Text & Foto Urban Pettersson


BIR & BIM

Domaren Mats Höglunds synpunkter

Utställningen var förlagd till en stor sporthall i Sörsjö strax utanför Värnamo, en förträfflig utställningsarena med konstgräs, behaglig värme och bra belysning. 89 hundar var anmälda,
50 valpar och 49 vuxna, fördelade på 23 klasser, 64 normalhår och 25 långhår. Genomsnittskvalitén var god. Ett flertal hundar imponerade stort, såväl i valp- som vuxenklass.
Min uppfattning är att utställningshundarnas frambensvinkling och frontställning successivt har förbättrats under senare år, vilket också var signifikativt för deltagarna på denna utställning. Överstorlek, välvd överlinje och avfallande kors är däremot exteriöravvikelser som inte tenderar att minska. Onaturligt lång svans är ett annat exteriörfel som blivit allt vanligare och som vi utställningsdomare sällan, eller aldrig, nämner i domarberättelsen. En relativt lång och välburen svans är definitivt en prydnad för individen, medan en extremt lång och kanske också felformad svans, påverkar helhetsintrycket på ett negativt sätt.
Under utställningen blev jag påmind om vissa nackdelar i våra utställningsregler och tar tillfället i akt att så här i jultider presentera en önskelista på hur våra valp-och specialutställningar kan förbättras.

Ta bort tävlan om bästa hane/tik och därmed också BIR och BIM. Varje gång jag ställs inför denna uppgift så inser jag det orimliga i att jämföra en valp som just fyllt fyra månader med en unghund som närmar sig 1-årsåldern. Lika orimligt är det att juniorer och veteranhundar ska tävla mot varandra. Låt varje deltagare glädjas åt sin klassvinst utan att ev. bli förpassad till en 4:e plats i denna mycket tvivelaktiga tävlingsform utan kynologiskt värde. Jag vet att många tycker det är spännande när klassvinnarna ställs mot varandra, men frågan bör tas upp till förnyad diskussion.

Jag anser att betygsskalan för valpar är helt värdelös då den endast innehåller två betygsgrader
(L+ och L), omdömet ”oplacerad” kan ju knappast betraktas som en betygsgrad. Mitt förslag till en ny betygsskala: Särskilt lovande (L+), lovande (L), tillräckligt lovande (TL) och mindre lovande (ML).
En betygsskala som är mer nyanserad och och framförallt ärligare gentemot utställaren.

Införande av ett obligatoriskt tvådomarsystem, en domare för hanar och en för tikar. Uppdelningen kan också ske mellan valpar och vuxna eller mellan normalhår och långhår. Enskild bedömning av samtliga klasser genomförs samtidigt i två ringar under förmiddagen. När den enskilda bedömningen är avslutad startar konkurrensbedömningen med en klass i taget. Detta upplägg har många fördelar. Bör prövas och därefter utvärderas!

Åter till Westbo-utställningen där den häftiga sporthallen och det imponerande prisbordet bidrog till att utställarna trivdes. Stort tack till samtliga utställare och funktionärer för en mycket trevlig utställningsdag. Särskilt tack till Anki Andersson som lagt mycket tid och stor möda på att skapa utställningens trivsamma atmosfär och till mina medhjälpare Marita Höglund och Therese Steen för ett utmärkt samarbete i ringen.

Med vänlig hälsning

Mats Höglund

Marita Höglund

Therese Steen

Även Barn med hund anordnades
Segrade gjorde Emma med Grazie som visade prov på god hundhållning.

Schäferintresset går aldrig ur! Glädjande fanns bland utställarna Lasse Hagman med fru som deltog i valpklassen med en valp, Familjen ägde tidigare Mischalands Simon som blev ungdomssegrare 1997 på den tyska segrarutställningen i Düsseldorf. Vilket var och är den bästa svenska placeringen någon svensk hund erhållit!