En stor fördel med distansutbildningar är att du inte behöver resa någonstans för att delta. Du kan också studera när det passar dig eftersom utbildningsmaterialet finns tillgängligt dygnet runt. Allt du behöver är en dator med internetuppkoppling, tid och intresse!

Hundens beteende

Kursens fem delar tar bland annat upp hundens domesticering, hur hunden kommunicerar och hur man mäter mentalitet.

Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende!

Ta tillfället i akt och fördjupa dina kunskaper om hundars mentala egenskaper, rasskillnader, personlighet och verktyg för avelsplanering. Kursen består av fyra delar: hundraser, relation hund och människa, kommunikation och beteende samt att dokumentera beteenden.

Uppfödarutbildning

Uppfödarutbildningen på distans är till för dig som vill lära dig mer om vad det innebär att föda upp rashundar. Vår ambition är att du efter den 22 veckor långa kursen ska ha fått en djupare förståelse för avelsarbetet. Utbildningen består av fyra övergripande delar:  hunduppfödning, inför valpkullen, valpkullen är här och valparna flyttar.

Hundavel och genetik – en fördjupningskurs

Vill du lära dig ännu mer om hundavel och genetik? Då ska du läsa kursen Hundavel och genetik! Tillsammans med andra kursdeltagare diskuteras olika teman, till exempel kvalitativ och kvantitativ nedärvning samt avelsmål och avel. 

Här kan du läsa mer om utbildningarna>>>

I SKK shop anmäler du dig och betalar kursen. Där kan du samtidigt även passa på att köpa kurslitteratur.