Svenska Kennelklubben, SKK, och uppfödare märker ett stort ökat intresse för att köpa valp. Troligen beror det på att fler arbetar hemma i rådande pandemi och kanske saknar sällskap. Utlandsresor är inställda och istället för att vänta till semestern väljer man att köpa en valp tidigare än planerat.

Varning för smuggelhundar och oseriösa säljare

Nackdelen när efterfrågan ökar är att marknaden öppnas för både smuggelhundar och oseriösa säljare att lura intresserade valpköpare. Därför är det extra viktigt att köpa en valp registrerad i SKK hos en uppfödare som har både ambitioner och krav att sälja en så frisk och sund valp som möjligt.
Är det en renrasig Schäfer ska det finnas dokumenterade papper hos uppfödaren och stamtavla annars klassas det som blandras.

När du köper en rashund tar du steget in i en härlig gemenskap

En registrerad valp i SKK har en dokumenterad bakgrund och med valpen ska alltid följa registreringsbevis, köpeavtal och veterinärbesiktningsintyg. Dessutom ska valpen vara ID-märkt. SKKs uppfödare följer också konsumentköplagen. Detta sammantaget är den säkraste konsumenttrygghet en köpare kan få. Det är både nyblivna hundägare och valpar värda.

Gynna inte oseriös verksamhet där du riskerar att köpa en smuggelhund. 
Svenska Kennelklubben arbetar för att aveln ska ske under kontrollerade former och de ställer höga krav på uppfödare.

När du hämtar din valp ska den vara minst 8 veckor gammal, veterinärbesiktigad och levereras med registreringsbevis och köpeavtal. Gör inte misstaget att falla för första bästa valp på nätet.

Tips

Köpahund.se = kontaktuppgifter till ras- och specialklubbar, uppfödare, aktuella valpkullar information om rasen inklusive hälsoprogram

Registreringsbevis = hundens stamtavla, registrerad i SKK

Köpeavtal = reglerar vem som är ägare till hunden

Veterinärbesiktningsintyg = utfärdat av veterinär och inte äldre än 7 dagar.

Dokumenterad bakgrund = hälsostatus och eventuella tävlingsmeriter på valpens härstamning.

Inga parkeringsplatser!

Träffa uppfödaren i hans eller hennes egna hem. Många insmugglade hundar säljs via mellanhänder och levereras på till exempel en parkeringsplats. Åk aldrig till en sådan plats bara för att titta, det är svårt att motstå små söta valpar.

Här kan du kolla upp bakgrund på både modern och faderns bakgrund, tidigare kullar osv

SKK Avelsdata>>>

SKK Hunddata>>>

Tid för valpen
Innan du köper hund, försäkra dig om att du har tid och möjlighet att ta hem en liten valp. Nu har du möjlighet att bygga en stark, bra relation från grunden och lära din hund sådant den behöver kunna för en vardag tillsammans med dig. En valp får lämna sin uppfödare tidigast vid åtta veckors ålder, men då är den fortfarande liten och hjälplös