Varje år anordnas i Tyskland världens största hundutställning för en ras, Bundessiegerzucht–schau för tyska schäferhundar. En utställning som i år samlade knappt 1 200 hundar från ett flertal olika länder.  Denna typ av utställning har årligen arrangerats av den tyska schäferföreningen sedan 1899, då bildades nämligen den tyska rasklubben. Föreningen bildades av en samling herrar med Ryttmästare Max von Stepanitz i spetsen, som genom att korsa två olika vallhundar kunde få fram en passande hund som skulle vara  arbetsduglig och kunna klara olika uppgifter som krävdes av det framväxande samhället. Man framställde denna ras genom att sätta upp en rasstandard som berättade om hur rasen skulle se ut. 

Denna rasstandard är fortfarande det rättesnöre som man har då man avlar fram nya hundar. Samtidigt som man fastställde denna rasstandard så fastslog man också att man årligen skulle ha en stor hundutställning där man noga skulle kontrollera att rasens standard följdes. Denna utställning har alltså årligen ägt rum i Tyskland med undantag för några inställda år under krigen. Utställningens motto; att få fram så bra hundar som möjligt, både mentalt och exteriört.

Utställningen har under årens lopp utvecklats till att vara ett jättearrangemang. Den tyska schäferföreningen har också under årens lopp vuxit till en förening runt 50 000 medlemmar som är utspridda över hela världen. De flesta av medlemmarna återfinns i Tyskland, men under senare år har även många medlemmar från andra nationer anslutits. Alla dessa medlemmar har en enda sak gemensamt: den tyska schäferhunden. Antalet långhårshundar som deltager blir för varje år fler och fler.

Utställningens plats varierar mellan olika orter i Tyskland.  Nürnberg var 2018 platsen för 2018s  segrarutställning. Nürnberg är en mycket fin stad som bjuder på både gammal och ny kultur och erbjuder ett stort antal hotell i alla prisklasser. Som utställningsplats hade man valt den stadion där Hitler hade sin stora sammankomster under kriget. Stadion ligger i Nürnbergs utkanter och heter Zeppelinfältet. Där höll Adolf Hitlers nationalsocialistiska parti NSDAP sina partikongressar mellan 1933 och 1938. Det var massmöten för miljontals människor! Men det är ju historia nu. Sedan några år tillbaka har stadion rustas upp för 600 miljoner kronor. Men vissa fundament finns kvar och vittnar om det hemska historien från förr.  Numera har man också döpt om stadion till Max Morlock Stadion

Själva utställningen är uppdelad i tre olika avdelningar, en ren utställningsdel, en avelsgruppsdel och en uppfödargruppsdel. Utställningsdelen är kanske den mest spännande delen. Hundarna tävlar här i olika klasser beroende på ålder och kön.  Totalt finns tre åldersgrupper. (I Sverige har vi också lagt till ännu en klass – övergångsklassen – för de hundar som ej har meriter att var med i den ”äldsta klassen”)

Gebrauchshundklasse hanar

De äldre hundarna tävlar i Gebrauchshundklassen. De bästa placeras i Auslese. Meningen med Ausleseklassen är att där skall ingå hundar som genom avel kan föra rasen framåt under ett antal år. Domaren väljer därför att försöka få hundar från olika blodslinjer i Auslesegruppen. Antalet hundar i Ausleseklassen varierar  år från år. Detta bestäms av domaren. I de övriga klasserna kommer nya domare varje år. Men i Gebrauchshundklassen för hanarna försöker man ha samma domare under flera år för att domaren skall försöka styra aveln efter de hundar och framförallt de avkommor bland de yngre hundarna som han ser. Lothar Quoll dömde denna utställning som han gjort de senaste åren. Vid 2018 års segrarutställning delade Lothar ut hela 11 VA  till följande hundar

VA 1 1001 Willy vom Kuckucksland

VA 2 1072 Kaspar von Tronje 

VA 3 1092 Whillo vom Klostermoor

VA 4 1050 Cyrus vom Osterberger-Land 

VA 5 1055 Henko vom Holtkämper Hof 

VA 6 1047 Finn von der Piste Trophe 

VA 7 1020 Cronos del Seprio

VA 8 1008 Jax dei Precision 

VA 9 1005 Quenn von der Piste Trophe

VA 10 1132 Dingo di Casa Mary 

VA 11 1096 Zenit di Casa Palomba  

Lothar delade också ut 87 V och 1 SG

(Siffrorna bakom placeringen avser hundens katalognummer)

Inga Svenska hundar deltog i denna klass.

Motsvarande klass för de vuxna tikarna dömdes av Thomas Teubert. 

Han delade ut hela 13 VA till följande hundar

VA 1 2181 Gamba vom Hühnegrab 

VA 2 2032 Fussel vom Hülsbach 

VA 3 2074 Kiwi di Casa Massarelli

VA 4 2022 Korsika von Bad-Boll 

VA 5 2018 Wasa vom Frankengold 

VA 6 2024 Wallerina vom Suentelstein 

VA 7 2127 Mam’zelle du Val D’Anzin

 VA 8 2103 Destiny v. Aurelisbrandt 

VA 9 2162 Emina vom Kapellenberg 

VA 10 2011 Vienchen v Holtkämper Hof 

VA 11 2002 Leona von der Zenteiche

VA 12 2076 Isar vom Team Hühnegrab  

VA  13 2057 Parda vom Suentelstein

Totalt delade Thomas Teubert ut 66 V och 10 SG

Inga Svenska hundar deltog i denna klass.

I den yngsta gruppen som kallas Jugendklasse, deltager hundar som är mellan 12-18 månader och i klassen Junghundklasse är hundarna mellan 18-24 månader.  I dessa  klasser krävs inga speciella meriter. Här dömer  olika domare i varje klass, en för tikar och en för hanar, mestadels helt med utgångspunkt för hur hunden ser ut, hundens sätt att röra sig, hans kroppsbyggnad och mentala uppträdande, helt enkelt i stil med den gällande rasstandaren. Men domaren är också intresserad av hundens stamtavla och hur hundens föräldrar tidigare placerat sig på utställningar mm. Det förekommer endast ett prov på hundens mentala förmåga. En schäfer måste vara skottfast, därför anordnas skottprov för alla hundar. Om en hund visar sig orolig vid detta skottprov så placeras hunden längst bak bland de sämsta hundarna. Det senaste åren får även långhårshundar deltaga. De tävlar med samma klassindelning som de övriga hundarna. 

Junghundklasse hanar 

Junghundklasse hanar dömdes av Hans Peter Rieker som delade ut 104 SG och 1 A. Denna klass är alltid intressant då den visar vilka hanhundar som kommer att ha betydelse för aveln de närmaste åren. De främsta hundar i denna klass var

SG 1 3019 Kampus vom Drei Birkenzwinger

SG 2 3112 Tell v. Ghattas 

SG 3 3063 Mondo di Casa Palomba

SG 4 3096 Falco v. Farhantal 

SG 5 3007 Urex vom Gebenbacher Land

SG Conbhairean Rikkor  

SG 7 Zampano vom Heerbusch 

SG 8 Draco v. Roosvec 

SG 9 Uber delle Tre Basiliche 

SG 10 Tao Marko Carras  

Två svenska hundar deltog som placerades ganska långt i resultatlistan.

Junghundklasse tikar

Dr Wolfgang Lauber dömde denna klass och han utdelade hela 149 SG. 

På de första platserna  placerades 

SG 1 4149 Princess dei Murolo 

SG  2 4131 Zafina von der Ostfriesischen Thingstätte 

SG 3 4201 Ekima von Edelweiss 

SG 4 4220 Clea dell’ Ecclesia Prisca

SG  5 4168 Urra della Valcuvia  

SG 6 4014 Madami v. Team Panoniansee 

SG  7 4195 Jamaika vom Lüttersbruch 

SG 8 4106 Zumba vom Team Hühnegrab 

SG 9 4062 Jamy von Melanchthon

SG 10 4166 Anna di Casa Nobili

Jugendklasse hanar

Frank Goldlust fick äran att döma denna klass. Han delade ut 121 SG och ett U. 

De första platserna  tilldelade han till 

SG 1 5124 Tango vom Klostergarten 

SG  2 5053 Mardoc v. Rotae Land 

SG 3 5040 Kosmo von der Piste 

SG 4 5034 Ghildo del Monte Saraceno

SG 5 5037 Gondor vom Patersweg 

SG 6 Armani von der Ostfriesischen Thingstätte

SG 7  Tell d’ Ulmental 

SG 8 Wacron del Rione Antico  

SG 9 Negus de Marka 

SG 10 Yukar vom Hühnegrab

Som SG 12 placerade Frank Goldlust  den svenskuppfödda hunden 

Olexius Zwen.

Vi lyfter på hatten och gratulerar till uppfödarna Mats och Margaretha Eliasson, Ängelholm till denna fina hund. Zwen fick sin placering endast 13 mån gammal.

Som SG 40  ytterligare en svensk hund Hylteland’s Akiro ägare och uppfödare Monika Zielinska, Skurup. Även SG 40 är en mycket bra placering på denna segrautställning.

Junghundklasse tikar

Bernd Weber hade förtroendet att döma denna stora klass med totalt 304  anmälda hundar. Av dessa erhöll 209 SG. Resterande hundar avstod med genom att utgå. Berndt placerade de första hundarna enligt följande

SG 1 6002 Ziwie vom Hanneß 

SG 2 6247 Napoli des Bergers de Patmisand 

SG 3 6089 Xeni vom Leithawald 

SG 4 6065 Kara von Melanchthon 

SG 5 6201 Nera du Val D’Anzin 

SG 6 6036 Yulka vom Hühnegrab 

SG 7 6049 Chanel von Cohinor 

SG 8 6054 Cookie vom Holtkämper Hof 

SG 9 6209 Quenda du Parc à Mitrailles 

SG 10 6245 Xini vom Osterberger-Land 

I denna klass deltog tre svenska tikar som placerades enligt följande

SG 140 Trönderjyckens Wimsa  

SG 155 Essibos Edith  

SG 192 Sachsenbluts Onja

Långhårs hundar

De senaste åren har antalet långhårshanar ökat väsentigt. Men under den senaste segrarutställningen visade sig att även långhårshanarnas närvaro minskat i antal.  Däremot har antalet yngre långhårshundar ökat. Domaren Ulrich Hausmann som även dömde 2018 delade ut 3 VA, 28 V och 1 U i den vuxna klassen. De främsta hundarna var 

VA 1 Juwika Inferno 

VA 2 Avatar vom Sandstein 

VA 3 Ian vom kleinen Zauberberg 

V 1  Idux von Dacon 

V 2 Dack vom Haus Goff 

V 3 Champ von Edelweiss 

V 4 Xabu vom Heerbusch 

V 5 Bomba v. Legends Team 

Tikarna dömdes av Joachim Stiegler som delade ut 4 VA , 20 V och 2 SG 

i Gebrauchshundklassen. De som placerades först var

VA 1 2519 Tinta vom Fichtenschlag 

VA 2 2520 Daizy v. Ayla’s Aura 

VA 3 2521 Finny vom Haus Gleißner 

VA 4 2505 Esra von der Burg Aliso 

V 1 2527 Lily-Djude de l’Empreinte de Bacchus  

V 2 2509 Rosalie vom Lamorak

V 3 2525 Ypsi von Athaba 

V 4 2528 Ang vom Blasius-Haus

I mellanklassen delade Ulrich Hausmann ut 41 SG till de som fullföljde tävlingen.

De främsta hundarna presenteras här med namn

SG 1 Krisu vom Patzenberg 

SG 2 Uri vom Hutberg 

SG 3 Bruce von Cohinor 

SG 4 Ronaldo vom Golzheimerland 

SG 5 Zack vom Team Hühnegrab  

Inga svenska hundar deltog i denna klass.

I mellanklassen delade Joachim Stiegler  ut 35 SG och 1 A till de som fullföljde tävlingen.

De främsta hundarna presenteras här med namn

SG 1 Arela Navaro Bohemia

SG 2 Dorle vom Elzmündungsraum

SG  3 Mamba de la Taverniere

SG 4 Osy vom Roten Feldweg  

SG 5 Debbie vom Elzmündungsraum och glädjande 

SG 6 Olexius Yvie – återigen en hund från kennel Olexius som länge var placerad som tvåa men föll igenom på slutet.

I jugendklassen hanar delade Ulrich Hausmann ut 33 SG till de som fullföljde tävlingen.

Här listas de fem bäst placerade

SG 1 Grizzly vom Herbramer-Wald 

 SG 2 Yumen vom Messina 

SG 3 Vatino vom Gebenbacher Land 

SG 4 Grizzly vom Herbramer-Wald

SG 5 Yu vom Hühnegrab

I jugendklassen tikar delade Joachim Stiegler  ut 42 SG till de som slutförde tävlingen.

SG 1 Ciwi von Cohinor 

 SG 2 Rapunzel aus der Brunnenstraße 

SG 3 Vanta vom Gebenbacher Land

 SG 4 Infinity von der Kwast

 SG 5 Pia Kenola

Schäfersporten En sport för alla. Gammal som ung. Det skiljer 79 år mellan förarna!!

Uppfödargrupper 

Joachim Stiegler dömde också uppfödargrupperna. 

I år slutförde 12 uppfödare med normalhåriga hundar och fem långhårsgrupper tävlingen

Bästa Uppfödargrupp blev Zwinger „von der Piste Trophe“

De främst placerade grupper blev

1. Zwinger „von der Piste Trophe“   Erich Bösl, Schwandorf

2. Zwinger „vom Osterberger-Land“  Dirk Wortmann, Lotte

3. Zwinger „du Val D‘Anzin“  Eric Trentenaere, F-Fontenay St. Pere

4. Zwinger „vom Holtkämper Hof“  Jörg Niedergassel, Bielefeld

5. Zwinger „Team Marlboro“  Per Frost, DK-Lemvig

6. Zwinger „Rustol‘s“  Tom-Reinar Stölen, N-Florvag

2018 års Segrarutställning samlade hela fem långhårsgrupper. På uställningen 2017 som hade en!

1. Zwinger „von Silvalacus“  Peter Seewald, Nürnberg

2 Zwinger „v.d. Tempelhoeve“  Adri Phoelich, NL-Beuningen

3. Zwinger „vom Haus Hölken“  Elvira Platacis, Wuppertal

4. Zwinger „vom Deutschen Königshof“  Jörg Wallek, Nürnberg

5. Zwinger „von Silvalacus“  Peter Seewald, Nürnberg

Bästa  långhårs grupp 

Zwinger „von Silvalacus“

Avelsgrupper tikar och hanar

Vid 2018 års Segrarutställning införde man förutom avelsklasser för hanar även en ”Mutterfamilien” vilket motsvarar våra avelsklasser för tikar som vi haft ett par år under SSM.Eftersom dessa båda klasser är så omfattande så återkommer ett referat från dessa klasser senare! För den som vill veta mer om den tyska segrarutställningen hänvisas till https://www.schaeferhunde.de/

Med vänlig hälsning Urban