Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete.  Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utifrån den polisiära användningen av hund.
För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad av föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Hunden bedöms i kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning

Det ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.

Kamplust är hundens ”motor” som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp
Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar
Försvarslusten: är hundens benägenhet att försvara sin förare
Goda nerver: behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter situationen

Tävlingar & mästerskap

Tävlingar finns på nationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras varje år i skyddshundsgruppen. Det utsedda landslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap.
Svenska Schäferhundklubben arrangerar varje år Svenskt Schäfermästerskap i bruks

källa:; SBK