En tidning som alla vill läsa! 

Tidningen kommer bl.a att innehålla referat från större och mindre tävlingar, men också intressanta artiklar från samtliga områden med koppling till tysk schäferhund. 

 

Därutöver erbjuder vi en nyproducerad webbtidning som fortlöpande uppdateras.
Vår målsättning är att förmedla Schäfervärldens stora utbud av aktiviteter på ett attraktivt sätt. Förhoppningsvis kommer webbtidningen att locka till sig många schäferintresserade läsare och även andra som är nyfikna på rasen Schäfer

I de första schäfertidningarna, som utkom för över femtio år sedan, var innehållet tydligt koncentrerat på rena avelsfrågor och rasstandarden var styrdokumentet man använde för att avla fram bättre hundar. Det är i stort sett samma rasstandard som för femtio år sedan som bgäller idag och det är viktigare än någonsin att vi använder och tolkar den på ett korrekt sätt. Med webbtidningens obegränsade sidantal har vi nu, femtio år senare, betydligt större möjligheter att belysa olika ämnen kring avel och uppfödning. 

Som de flesta känner till så har vi för närvarande en delad schäferpopulation, den ena inriktningen mot bruksprov och den andra mot utställning.  

Foto: Jeanette Edsjö