Denna helgen den 26-27 september arrangerade Sk Romelanda tävling i SBK Specialsök. Alla hundraser var välkomna att tävla.

Tävlingen var i Göteborg, på Hisingens Truck Center.
På lördagan var det 26 anmälda ekipage och tävlingen delades då upp på två domare.
Sökområde 1: Susanne Kihl / Sökområde 2: Reino Oscarsson
På sökområde 1 var det 4 föremål och i Sökområde 2 var det 3 föremål
På Söndag var det 15 anmälda och 1 sökområde med med 3 föremål. Domare var Reino Oscarsson

Sökandet var efter röd kong och söktiden var max 15 min.

Föraren kan själv avgöra om de vill utnyttja hela söktiden eller avsluta om de känner att de och hunden avsökt området och känner sig ”klara” med att hittat alla föremål.

Med sökområdet avses det område som ekipaget ska söka av inklusive allt som befinner sig inom områdets gränser. Sökområdets utformning ska efterlikna ett skarpt tjänstehundssök. Miljöerna denna helgen var både utomhus och inomhus.

Under genomförande av provet valde några förare att ha hunden lös och några var kopplad. Man får variera under genomförandet.
När det gäller belöning till hunden i sökområdet vid markering får det inte ske med godis/boll utan enbart med röst och rörelser.

Det var intressant att se desssa ekipage då de var olika tränade på att markera föremål, några hade frysmarkering och andra hade ligg markering. Det svåraste är för föraren att verkligen ha att hunden markerar så stabilt och skarpt så inga misstag sker och föraren ”tror” att hunden markerar.

Några fick denna helgen bryta eftersom de felmarkerat 3 gånger, då får man inte fortsätta tävla. Det var ett allmänt råd från domarna att ”hem och träna på klara tydliga markeringar då flera förare misstolkade hundarnas markering och det blev felmarkering.

Men många ekipage var extremt duktiga, de samarbeta perfekt, föraren lät hunden jobba och var lyhörda för hundens signaler och arbete. Dessa hundar hade klara tydliga markering när de fann föremålen.

Alla deltagare fick ett muntligt omdöme med konstruktiv kritik från domarna efter avslutat prov.
Syftet är att ge föraren tips på hur ekipaget kan förbättra sin prestation.

I Specialsök bedöms och betygsätts inte bara rätt markering, utan även uthållighet, hunden självständighet, hur hunden klarar att söka i miljön och störningar, förarens kontroll på hunden, felmarkeringar, hur hunden markerar och om föraren uppfattar markeringen, hur hunden markerar.

I specialsök finns klasserna 1, 2 och 3 med gradvis ökande svårighetsgrad avseende etikett, sökområdets utformning, gömmornas placering och tillgänglig tid.

Grunden för specialsök som provform

Traditionellt har specialsök varit ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.
Specialsök som provform inom SBK utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet kunna bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.