I likhet med Svenska SSM anordnas också en segrarutställning i vårt västra grannland Norge som hade sin sammandragning under den gångna helgen. Årets Norsk Vinner anordnades i det lilla samhället Maura som ligger en bit utanför Oslo och några kilometer från den norska flygplatsen Gardemoen. I Maura har man inlett ett fint samarbete med den  lokala idrottsföreningen  som servade utställarna på ett fint sätt. Efter haft glädjen att följa den norska aveln ordentligt sedan 1981 så märks naturligt att den norska klubben haft liknande problem med minskning av antal hundar som vi har haft och har i Sverige. Vid mitt första segrarutställnings besök så hade man säkert ca sextio  hundar per klass. Vi hade ju då liknade deltagare i Sverige.

Under årens lopp har man som besökare glädjat sig åt den fina stämning som uppvisats av  de som anordnat utställningen. Under de senast åren har dock stora förändringar skett inom dem Norska klubben. Man har försökt att få ihop en styrelse med relativt unga personer och med en ny syn på avelsarbetet i Norge. När man ser på de olika uppfödargrupperna och avelsgrupper som presenterades så syns definitivt att man har valt rätt väg. Ett annat exempel  på en nyordning var att man detta år försökte följa uppgiven tidsplan vilket också fungerade utmärkt.

Ordförande  Geier Flönes

Under fredagen öppnades utställningen av  klubbens ordförande  Geier Flönes. Därefter presenterades de olika valpdomarna som detta år var två veteraner i klubben. Liv Evjen och Leif  Belgen. Leif dömde alla hanar medan Liv fick ta sig an tikarna.

Samtliga resultat redovisas på norska Schäferhundklubbens hemsida varför här endast några bilder visa. Samtidigt vill jag berömma de svenska deltagare som framgångsrikt deltog med några högt placerade valpar.

Jag måste återigen understryka det fina ungdomsarbete som man genomför i Norge.

Bjørn Lundberget har ju tidigare varit den som dragit igång det fina arbetet. Nu har han efterträtts av en tidigare  kille som blev utbildad av Björn. Christoffer som nu ser ut att sköta detta arbete på ett utmärkt sätt. De närvarande ungdomarna visade upp en fantastisk fin hundhantering. Det fina med ungdomsarbetet i Norge är att det är inte bara är uppvisning på segrarutställningen utan man anordnar både kurser och träningsläger!

Man är också i Norge noga med att ta hand om sina veteraner i klubben. Under denna utställning avtackades två personer som arbetat för klubben under många år. De fick klubbens högsta hederspris,

En del av ungdomsdeltagarna deltog också i den fina invigningsdelen av utställningen.

Där ingick också de två tyska domare som startade sin bedömning på  lördagen med modprovskontroll för att därefter ha den enskilda beskrivningen på alla deltagarna i de olika klasserna. Som inbjudna domare hade man denna gång fått två domare som dömde vid förra årets segrarutställning i Tyskland. Bernd Weber fick ta sig an tikarna och Thomas Teubert fick hanarna på sin lott. 

Under lördagen genomfördes avelsklasserna. I dessa klasser måste alla hundar efter samma fader medverka även valpar.  Under söndagen genomfördes uppfödargrupperna. Här var en mycket intressant drabbning då Sveriges bästa uppfödargrupp ställdes mot den bästa gruppen i Norge de senaste åren  Den svenska gruppen Kennel Team Cayira vann denna duell  För övrigt så var det ganska bra hundar i de uppvisade klasserna. MEN antalet hundar kunde dock varit större! Men vi får hoppas att nu då man infört tyska domare som skall döma liksom i år samtliga vuxna hundar så kanske deltagarantalet blir bättre. Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att som vanligt var det en trivsam utställning. Dock var vädret inte det bästa, Under fredagen var man tvungna att göra en timmes paus pga regn.  På söndagen så regnade det nästan hela dagen vilket inte är bra om man vill ta fina bilder! 

Text & Foto: Urban Pettersson