Sedan några år tillbaka arbetar Svenska Brukshundklubben med att ta fram former och regelverk för Specialsök. En ny hundsportgren som förhoppningsvis också kan bli en officiell och meriterande gren år 2022. En av grundtankarna i SBK:s arbete med Specialsöket är att ha en inriktning mot tjänstehundssidan, men fortfarande som en bra och utveck- lande aktivitet för Brukshundklubbens medlemmar och våra hundar.

Text & Foto: Christoffer Frances

I den senaste tryckta Schäfer tidningen hade vi ett lång reportage om Specialsök, här kommer en uppdatering.

Det finns många olika typer av Specialsök som t ex kriminalsökhunden som jobbar med måldofterna avlidna personer, blod och sperma. Andra måldofter kan vara narkotika, sprängämnen, ammunition, pyroteknik, mögel, vägglöss eller för oss vanliga hobbyhundförare kanske skogens gula guld kantareller.

Den mycket populära hundsporten NoseWork är givetvis även det en form av specialsök. I NoseWork söker hunden efter doftgömmor i olika miljöer och här är de så kallade måldofterna hydrolat av eukalyptus, lagerblad och lavendel.

Arbetet med att prova och utvärdera de sedan hösten 2019 framtagna regelförslagen och provprotokollen för Specialsök har nu pågått ute i landet i 3-4 månader. I mitten av januari var det åter dags för SBK:s Projektgrupp för Specialsök och ett tjugofemtal blivande domare i grenen att träffas en helg för att gemensamt gå igenom de erfarenheter som gjorts hittills.

Här kan du läsa hela artikeln om domarkonferensen: