Mentalkommitteén Svenska Schäferhundklubben söker dig som redan är det och har någon eller flera av dessa utbildningar och är medlem i Schäferhundklubben De behöver hjälp av er att få uppgifter om dessa för att kunna certifiera dom i schäferklubben och skapa ett register.

Här ber de även samtliga distrikt/lokalklubbar hjälpa till att få alla registrerade.
Maila in uppgifter till: mental@schaferhundklubben.se

Vill du utbilda dig inom Mentalsidan?

Utbildningar kommer att startas snarast möjligt och kommer att läggas på dom olika distrikten i landet. Är du inte medlem i Svenska Schäferhundklubben men vill bli det och utbilda dig, Hör av dig!
Kontakta mentalkommittén: mental@schaferhundklubben.se

Deras målsättning är att bli helt självständiga på hela mentalsidan i Sverige för att de vill att det skall vara schäferkunniga människor som förstår rasen, dessutom kommer Tyska schäferklubben ställa dessa krav för avel och tävlingar om några år.

Om MH/MT

Mentalbeskrivning (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Används för få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från MH tester hjälper inte bara att förbättra avelsarbetet utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.