Nu är det snart dags för prov och tävlingar öppnas igen!

Detta innebär att upp till 100 personer får vistas på samma plats vid utomhusarrangemang, vilket resulterar i att prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben kan öppna upp igen till en nästan normal tillvaro.

Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling har vid sitt möte den 17 maj 2021 beslutat att ändra sista ansökningsdagen för prov/tävlingar 2021 nu då tävlingsverksamheten får öppnas upp igen.

Tävlingar/ ProvÄndrat sista ansökningsdag
Tävlingar som önskas arrangeras mellan 1 juni–31 december 2021Kan på grund av Coronaviruset ansökas
senast den 31 augusti 2021
OBS! arrangörer måste själva gå in i SBK Tävling och öppna sina egna tävlingar för anmälan.SBK Tävling>>>

VIKTIGT: att tänka på i samband med prov och tävling:

 • Gör en riskanalys utifrån Folkhälsomyndighetens protokoll så att ni har säkerställt att ni fått med alla delarna
 • Ha endast utomhusarrangemang
 • För de klasser som lockar många deltagare kan ni som arrangörer behöva begränsa deltagarantalet
 • Var noga med att det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • Ha gärna handsprit på plats
 • Tävlande och funktionärer kan med fördel använda munskydd
 • Se till att det går att hålla avstånd
 • Undvik fysisk kontakt

Förbundsstyrelsen beslutade den 19 maj 2021 utifrån nu gällande begräsningar från Folkhälsomyndigheten, regeringen och Svenska Kennelklubben, följande:

 • Svenska Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet öppnas från och med den 1 juni 2021.
 • Arrangörer ges möjlighet att öppna upp sina tävlingar för anmälan omgående.
 • Det är arrangörens ansvar att beakta eventuella lokala restriktioner.
 • Den enskilda funktionären fattar beslut om huruvida hen känner sig bekväm att tjänstgöra.

Lokala restriktioner måste beaktas

Källa: SBK