Schäfertidningen, en NY idé, en NY möjlighet!

Redaktionskommittén avser att skapa en tidning som alla vill läsa! 

Tidningen kommer bl.a att innehålla referat från större och mindre tävlingar, men också intressanta artiklar från samtliga områden med koppling till tysk schäferhund. 

Papperstidningen utkommer i fortsättningen med två nummer per år, under 2019 med utgivning 20 maj och 20 december. Manusstopp 20 april och 20 november. 

Därutöver erbjuder vi en nyproducerad webbtidning som fortlöpande uppdateras var 14:e dag. Vår målsättning är att förmedla klubbens stora utbud av aktiviteter på ett attraktivt sätt. Förhoppningsvis kommer webbtidningen att locka till sig många schäferintresserade läsare och kanske bidra till en ökning av medlemsantalet. 

Vi är medlemmar av WUSV (världsunionen för schäferhundklubbar med ca en halv miljon schäfermedlemmar)  och därför avser vi att ge våra läsare en utökad information av utvecklingen från rasens ursprungsland.

I de första schäfertidningarna, som utkom för över femtio år sedan, var innehållet tydligt koncentrerat på rena avelsfrågor och rasstandarden var styrdokumentet man använde för att avla fram bättre hundar. Det är i stort sett samma rasstandard som gäller idag och det är viktigare än någonsin att vi använder och tolkar den på ett korrekt sätt. Med webbtidningens obegränsade sidantal har vi nu, femtio år senare, betydligt större möjligheter att belysa olika ämnen kring avel och uppfödning. 

Det är viktigt att våra hundar deltar i klubbens tävlings- och provverksamhet då uppnådda resultat ger värdefull information i valet av avelsdjur. Därför kommer alla utställningar, exteriörbeskrivningar, bruksprov, mentalbeskrivningar, mentaltester, avelskorningar och uthållighetsprov att utlysas i Schäfertidningen.

Som de flesta känner till så har vi för närvarande en delad schäferpopulation, den ena inriktningen mot bruksprov och den andra mot utställning. Det innebär att vi också har en delad medlemskår, ofta med vitt skilda åsikter om vilken rastyp eller vilka aktiviteter man  prioriterar.  

Det är ytterst viktigt att varje medlem känner att man tillhör en klubb där hundägarna visar ömsesidig respekt för varandras vägval inom hundsporten.
Redaktionen har ambitionen att ytterligare bredda innehållet i Schäfertidningen och därigenom visa att man stödjer denna utveckling. 

Vi hoppas att våra medlemmar vill sända in ännu fler referat från de aktiviteter som sker i distrikten och på lokalklubbarna. Lokala artiklar förstärker bilden av att Schäfertidningen verkligen är en tidning för alla!

Vi kommer i år att förbättra bevakningen från SSM Bruks, SSM IPG och SSM Utställning.

Har du negativa åsikter om tidningen hör gärna av dig till oss, har du positiva åsikter, dela det med alla!
Låt oss alla gemensamt försöka stärka klubben i en mycket positiv anda, vi vill ju visa upp en härlig gemenskap, kunskap och ett engagemang så vi lockar fler medlemmar och nya valp köpare.

Slutligen en vädjan till alla fotografer och skribenter att material som skall redovisas i tidningen kommer redaktionen tillhanda så snart arrangemanget är avslutat.

Med vänlig hälsning   

Redaktions kommitten

Foto: Jeanette Edsjö

Intressanta Artiklar

Leave a Comment