Sk Hässle driver sin verksamhet i Röinge, strax öster om Hässleholm. Klubben startade den 7:e juli 1998 under namnet Og Bjärnum. Anledningen till det namnet var att den träningsplats man lånade av kommunen var lokaliserad till orten Bjärnum.

Då planen i Bjärnum var i minsta laget och delades med andra verksamheter så sökte klubben under flera år en fullstor plan att kunna träna på.
Med tacksamt stöd från Hässleholms kommun kunde klubben 2004 äntligen få arrendera en plan. I samband med flyt- ten bytte klubben namn till Hässle för att tydligare spegla i vilken kommun klubben har sin verksamhet. Planen som er- bjöds var vid starten en ojämn, ogräsbevuxen grusplan men med möjligheter att göra något väldigt bra av.

Med många fantastiska insatser under 2004 jämnades grus- planen, sten plockades, jord skyfflades ut för hand, gräs såddes och fasta skul sattes upp. En stuga införskaffades med Studiefrämjandets hjälp och sattes på plats. Det går inte nog att värdera de ideella insatser som gjordes i och med detta för att bygga en framtid för klubben.

Klubben har under åren arrangerat ett flertal prov, kurser och utbildningar av olika slag.

På midsommaraftons morgon samlades man under ett flertal år för en gemensam spårträff som avslutades vid lunch med en enklare midsommarlunch.

”Födelsedagsfest” anordnas den 7:e juli med olika ”lekar” och grillkväll. Vår och höst håller klubben arbetsdag där stuga städas och eventuella reparationer görs samt plan och andra ytor finputsas.

Hösten 2017 tillkom ett tiotal medlemmar som gjorde att klubben fick möjlighet att bredda verksamheten. Under bör- jan av 2018 har klubben växt med ytterligare ett tiotal med- lemmar och möjligheterna till en bärande verksamhet ser positiv ut.

Klubben har under 2018 stegvis startat verksamhet med gemensamma träningsdagar, kurser, ringträningar, utbildning av funktionärer och förtroendevalda, byggande av MH-bana mm.

En växande verksamhet innebär också en ökad arbetsbelastning för klubbens förtroendevalda och funktionärer. För att underlätta det arbetet och sprida kunskap om föreningsarbete har klubben som ambition att under 2018 i samarbete med Studiefrämjandet arrangera kurs i föreningsteknik, i första hand för förtroendevalda men också för alla intresserade medlemmar.

Så som för andra klubbar är nyckeln till en framgångsrik verksamhet avhängig av ett ideellt engagemang från medlemmarna i klubben. I Svenska Schäferhundklubbens verksamhetsplan för 2018 står bl.a. att läsa: ”En aktiv och utvecklings- inriktad förening förutsätter aktiva medlemmar som samarbetar och arbetar i enlighet med Svenska Schäferhundklubbens intressen och stadgar.”

2019 är målet att bredda verksamheten för att på olika sätt stimulera nuvarande medlemmar och locka nya medlemmar. Med en bred verksamhet hoppas vi tilltala medlemmar med olika intressen och inriktningar, samtidigt vill vi kunna påvisa Schäferhundens mångsidighet