Svenska Schäferhundklubben hälsar er välkomna till SSM utställning i Vårgårda 27-29 juli 2018

 

Vi vill härmed hälsa er välkomna till Svenskt Schäfermästerskap som åter igen arrangeras i Vårgårda kommun.
Utställningsplatsen är Vårgårda IK:s idrottsanläggning.
Svenska Schäferhundklubben är teknisk arrangör och genomför utställningen.

Information gällande SSM 2018

Sista anmälningsdatum: ANMÄLAN INTE ÖPPEN ÄN
Anmälningsavgift samtliga klasser  VALP/VUXNA   320 SKR
Bankgiro:  776 – 2701
Swish: 1232232445
IBAN: SE45 1200 0000 0120 9143 4922
BIC/SWIFT DABASESX
Danske Bank

ANMÄLAN>>> EJ ÖPPEN ÄN

Foto: Jeanette Edsjö

För mer info>>>

För utlämnande av nummerlapparna kommer vi även iår att ta ut en depositionsavgift om 100.-
Vänligen medtag jämna pengar. 100-kronan återbetalas vi återlämnandet av nummerlappen!

Glöm Inte att boka tält/monter plats till SSM 2018
Endast fåtal platser kvar!!! Boka monter>>>

Tångahed Camping meddelar att det finns obegränsat med camping/tältplatser till vårt SM i Juli.
Läs mer eller boka din plats på Tångaheds Camping>>>

SSM Utställning är även första deltävlingen för att bli årets Universalsegrare.
Universalsegrare blir det ekipage som erhållit lägst placeringssiffra när man slår ihop resultaten på SSM Utställning och SSM IPO.

Krav för deltagande
Utställningen är inofficiell och öppen för alla schäferhundar oavsett födelseland. Deltagande hundar skall vara registrerade i respektive lands kennelklubb. Ägaren skall vara med i sitt lands, till WUSV-ansluten rasklubb för schäfer. Medlemsnummer skall anges på anmälan.  Medlemskap krävs ej för valputställning.

Domare
SSM-klasserna döms av tyska domare med SV-auktorisation. Dessa får ej ha dömt någon schäferutställning i Sverige tidigare samma år som SSM. Såsom domare vid valputställningen utser Svenska Schäferhundklubben schäferdomare med lång erfarenhet av att döma schäfer  eller SV-domare.  Valpdomare vid SSM får ej ha dömt någon utställning i Sverige tidigare samma år, som de är utsedda att döma vid SSM:s valputställning. Denna regel gäller fr.o.m. 2014-01-01.

Utställningen består av följande:
Valputställning i klasserna 4-6, 6-9 och 9-12 månader, avelsklass hanar och tikar (alla deltagande valpar efter resp hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Minst fyra individer ur minst två kombinationer gäller för avelsklass hanar, för avelsklass tikar räcker en kombination samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. I avels- och uppfödargrupperna får båda hårlagsvarianterna delta i en och samma grupp.

Vuxenklasser SSM-utställning i klasserna 12-18 månader (ungdomsklass), 18-24 månader (unghundsklass), över 24 månader (brukshundklass), avelsklass hanar och tikar (alla deltagande hundar efter resp. hane/tik skall deltaga, men två må saknas). Fyra individer ur minst två kombinationer samt uppfödargrupp med fyra individer (varken mer eller mindre) från minst två kombinationer. Samma uppfödare får ställa upp med högst två grupper. För inplacering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden har uppnått samma dag som åldersklassen tillåter.

12-18 månader ungdomsklass: Hd: Inga krav. Utbildning: Inga krav.
18-24 månader unghundsklass Hd: max grad C eller motsvarande i andra länder.
24-36 månader övergångsklass Hd max grad C,eller motsvarande grad i andra länder, Ed: Känd Status, Högsta kvalitetsbetyg Sg. Konkurrensplaceras, Skottfasthet prövas enligt gällande regelverk för övriga klasser. Får deltaga I avels- och uppfödargrupper. Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar deltagande i bruksklass.
24 månader och över, brukshundklass: Hundar  24 månader och över: – HD: max grad C, eller motsvarande utländsk grad. – ED: Känd status.

Hundar i V-Auslese skall ha Hd: ua och Ed: Känd status
– Utbildning: Godkänd lägre klass alt utbildningstecken BPH 1, IPO 1, SchH 1, BSL 2,    SBK Tj cert, Drag 2.För erhållande av V-Auslese skall deltagande hundar av tjänstgörande domare i modprovet tilldelas följande: Utpräglad i mod och kampdrift *släpper*,  godkänd framförning/förighet samt  ha HD ua (A-B, eller motsvarande) och känd ED-status. Dessa modprov arrangeras på lördagen  för den enskilda bedömningen. För alla hundar som startar i brukshundklass finns möjlighet att genomföra modprov  enligt de i avelskorningen fastställda reglerna. Om deltagande i modprov önskas skall detta anges på anmälningsblanketten. Träningsmöjlighet för tjänstgörande figuranter finns på torsdagen.

Avels- och uppfödargrupper
Båda hårlagsvarianterna får delta i en och samma avels- och uppfödargrupp.

Foto från SSM 2017

GalleriFoto: Jeanette Edsjö

 

Resultat 2017>>>

Huvudsponsorer: