Från 1 juli 2019 gäller skärpta krav på var man får röka på allmänna platser, detta gäller även för utställningsområden och tävlingsområden.

Nya produkter som kommer att omfattas av rökförbud
Rökförbudet – såväl inom- som utomhus – utvidgas från den 1 juli till att omfatta även bland annat elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vi ber alla besökare på tävlingar och utställningar att respektera detta beslut.

Alla arrangörer är skyldiga att informera om detta.

Här finns skyltar att ladda ner