Då norska och svenska myndigheter anser att sjukdomsbilden kring norska hundar är under kontroll har både svenska och norska kennelklubben hävt stoppet för norska hundar tävla, både i Norge och utomlands.

Trots att orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge fortfarande inte är helt klarlagt, anser myndigheterna både i Sverige och Norge att man har en så pass klar bild över sjukdomsförloppet att stoppet för norska hundar att tävla och resa inte längre är motiverat.

Svenska Kennelklubben häver stoppet

Svenska Kennelklubben har därför beslutat att häva stoppet för norska hundar att delta på utställningar, prov och tävlingar i Sverige från och med 1 oktober.

Svenska Brukshundklubben ställer sig bakom Svenska Kennelklubbens beslut, vilket gör att norska hundar återigen är välkomna att delta i brukshundklubbens verksamhet. Våra verksamheter ska alltså fortsätta som innan sjukdomen upptäcktes och det är upp till den enskilde hundägaren om man vill delta med sin hund.

Sjukdomen inte smittsam

Mycket tyder på att det rör sig om något annat än en smitta då man sett att sjuka hundar inte fört över sjukdomen till andra hundar i samma familj. Eftersom det inte heller förekommit någon svensk hund som har råkat ut för samma sjukdom, anser Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att det inte finns någon anledning till oro för att vi skulle få ett utbrott i Sverige. Kommer det nya uppgifter kommer SVA gå ut med information på sin webbplats.

Mer information

SVO:s webbplats

Svenska Kennelklubbens webbplats