SKKs presidium har 2019-09-10 beslutat att stoppet för norska hundar att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar kvarstår och gäller tills vidare. Nytt beslut tas vecka 38.

Att notera är att NKK beslutat ställa in samtliga arrangemang kommande helg och nytt beslut tas den 16 september. NKK har vidare beslutat att inte skicka landslag till olika internationella tävlingar som sker kommande helg.

Oppdatering onsdag 11. september (kl. 17.30): 
Fra tirsdag til onsdag morgen har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.
Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Så langt har det kommet inn cirka 60 svar på denne spørreundersøkelsen om tilfeller av akutt blodig diaré på hund, som er sendt ut til veterinærer. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Det er positivt at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare en hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet mener å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Campylobacter og Salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ni hunder (åtte obduserte og én levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene, uten at man pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene.

Veterinærinstituttet undersøker nå hvordan forekomsten av bakterien er i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder. Fremover vil Veterinærinstituttet undersøke Providencia-bakteriene for å se om de tilhører samme bakteriestamme. Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller vi får melding om

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover.

Mattilsynet oppretteholder råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.

Oppdatering tirsdag 10. september: Siden mandag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Østfold. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

Det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.

Veterinærinstituttet mener nå å kunne utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt. Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest (tularemi). Fra før er campylobacter og salmonella utelukket.

Det har i dag blitt obdusert en hund fra Sogn og Fjordane, som viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre tilfellene. Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.

Flere hunder skal obduseres på Veterinærinstituttet de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet har påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos tilsammen ni hunder (åtte obduserte og en levende). Det er også påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere av hundene.

Vi oppretteholder vårt råd til hundeeiere om å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.

I övrigt hänvisas till www.skk.se där ny information kommer att läggas ut löpande.

The situation in Norway is still serious, and the Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority are working continuously to try to find the background and triggers for the disease. This is what we know so far and our action for the moment:

  • Approximately 25 dogs are dead. It is not confirmed that all died from the same disease, but the symptoms appear to be comparable. Reports on sick and deceased dogs are coming in every day, so the situation is still ongoing.
  • There is currently no conclusion as to what causes the disease.
  • The symptoms are as in last week: heavy bloody diarrhoea with blood, escalating rapidly. Some dogs have been vomiting, but not all.
  • The Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority have performed autopsies on 10 dogs. Latest news (today 15:30): 6 of the autopsies + test from one surviving dog shows the bacteria Providencia alcalifaciens. They will continue with several autopsies and other tests to try to reach conclusions about the causes.
  • The advice from Norwegian Veterinary Institute and the Norwegian Food Safety Authority is still to avoid contact between dogs, in case the disease is contagious.
  • The Board of the Norwegian Kennel Club has this afternoon decided that all shows, trails and competitions are cancelled this week, until September 16th
  • The Board also decided that NKK will not send national teams to FCI Championships until further notice.
  • The Board’s recommendation is that our members do not attend official activities abroad.