Nu är Norska hundar Välkomna igen!

Då norska och svenska myndigheter anser att sjukdomsbilden kring norska hundar är under kontroll har både svenska och norska kennelklubben hävt stoppet för norska hundar tävla, både i Norge och utomlands. Trots att orsaken till sjukdomsutbrottet hos hundar i Norge fortfarande inte är helt klarlagt, anser myndigheterna både i Sverige och Norge att man har en så pass klar bild över sjukdomsförloppet att stoppet för norska hundar att tävla och resa inte längre är motiverat. Svenska Kennelklubben häver stoppet Svenska Kennelklubben har därför beslutat att häva stoppet för norska hundar…

Läs mer