SSM Utställning 2019

Vårgårda 25- 28 Juli

KRAV FÖR DELTAGANDE

Medlemskap

SSM är öppen för alla länder där tysk schäferhund är officiellt registrerad.

Ägare boende i Sverige ska ha medlemskap i Svenska Schäferhundklubben. Övriga ägare ska vara medlem i Svensk Schäferhundklubb eller annan WUSV-ansluten schäferklubb.

Samtliga deltagande hundar skall vara registrerade i respektive hemland.

Länk till anmälan

De vuxna klasserna döms av tyska SV-domare och valpklasserna av svenska domare godkända av Svenska Schäferhundklubben.

Uttagen SSM-domare får ej döma utställning i Sverige under perioden 1 jan. – fram till aktuellt SSM- datum.

Klassindelning valpar
4-6 månader 6-9 månader 9 -12 månader

Klassindelning vuxna
Ungdomsklass 12-18 mån. Unghundsklass 18-24 mån. Övergångsklass 24-36 mån.(Högsta betyg = Sg) Brukshundklass 24- mån.

Avelsgrupp

Avelshane: Minst 4 individer ur 2 kombinationer.
Avelstik: Minst 4 individer ur 1 kombination.
Valpar: Önskvärt att alla deltagande valpar ingår i gruppen men inget krav.

Vuxna: Önskvärt att alla deltagande hundar ingår i gruppen, högst två får saknas.

Uppfödargrupp (samma regler för valpar- och vuxna)
4 individer (varken mer eller mindre) ur minst 2 kombinationer. Högst två grupper får delta från en och samma uppfödare. Uppfödargrupperna delas upp i normalhår respektive långhår.

OBSERVERA! Båda hårlagsvarianterna får ingå i samma avelsklass

OMDÖMEN

I de yngsta klasserna delas följande omdömen ut: SG = Sehr gut (Mycket bra), = Gut (Bra=), = Ausreichend (Tillräcklig) och = Ungenügend (Otillräcklig).

I brukshundsklass utdelas även omdömena = Vorzüglich (Utmärkt) och VA= Vorzüglich Auslese (Elitklass). 

V-Auslese:

För placering i Auslese: genomfört modprov med betyg ”utpräglat släpper”. HD UA och ED UA.

Övrigt

  • Hundens uppnådda ålder den aktuella utställningsdagen, avgör i vilken klass den skall anmälas. För valparna är det alltså fredagens datum som gäller och för de vuxna lördagens datum.
  • Skottprov genomförs i samtliga vuxenklasser.
  • Hundägare som hämtat ut sin nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens tillåtelse.

Allmänt/SSM

Skriftlig domarberättelse upprättas vid den enskilda bedömningen, som äger rum första dagen.

Konkurrensbedömning sker andra dagen. Avelsklasser bedöms första dagen och uppfödargrupper andra dagen.

Skottprov med 6 mm vapen från minst 30 m avstånd utföres i samtliga klasser. På tävlingsdagen skall registreringsbevis, medlemskort och tävlingsbok eller klubbens resultathäfte medföras, liksom veterinärintyg angående vaccination och i förekommande fall intyg om skada som hindrar deltagande.

Hundägare som vill åberopa annan utbildning på sin hund än ovan angivits för deltagande i Brukshundklass, och som anser att denna utbildning är minst likvärdig, skall innan anmälningstidens utgång inkomma med skrivelse därom till klubbens centrala brukskommitté som behandlar ärendet och överlämnar det, tillsammans med en rekommendation, till centralstyrelsen för beslut.

Prisutdelning sker som regel efter det att varje klass är konkurrensplacerad.

De 10 först placerade i samtliga klasser inklusive valpklasserna och uppfödarklasserna erhåller pokaler.

I avelsklasserna, valp och vuxna, erhåller samtliga deltagande avelshundar pokal.

OBS Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet!

MODPROVSINFORMATION SSM 2019

Lördagens mod- och kampdriftsprov kommer som brukligt att dömas av våra tyska gästdomare. Hundarna framförs i katalognummerordning med hanarna först och därefter tikarna. Ansvarig funktionär för modprovet kommer att ha en genomgång med figuranterna för att samordna och likrikta deras arbete så långt som det är möjligt. Provet kommer att utföras enligt avelskorningens anvisningar, dock tjänstgör två figuranter för varje hund. Dessutom tillämpas IPO-regeln att ingen fysisk korrigering av hunden får förekomma under provet. Om föraren ignorerar denna regel blir ekipaget diskvalificerat.  Eventuell uppvärmning på egen figurant måste ske på behörigt avstånd från modprovsplanen för att inte störa andra ekipage eller åskådare.  Glöm inte att ta med hundens id-handlingarsamtliga hundar id-kontrolleras i samband med modprovet.

BETYGSÄTTNING AV MODPROVET

För godkänt betyg krävs omdömet ”Utpräglad, släpper”.  Hund som ej uppnår godkänt betyg äger rätt att fullfölja utställningen men kan dock inte erhålla titeln Vorzüglich Auslese (V-A). Liksom tidigare år kommer domarna att välja ut den hanhund respektive tik som utfört det bästa modprovet och prispokalerna för dessa utmärkelser delas ut på Kamratfesten lördagkväll.

ÅRETS FIGURANTER

AVVÄRJANDE VID ÖVERFALL

Framföringssträckan kommer att vara markerad med en linje som ligger till vänster om skärmen. Vid linjens början kopplas hunden loss. Under fria följet mot skärmen får halskedjan inte vidröras, men extra fotkommandon är tillåtna. Hunden får inte lämna föraren förrän figuranten påbörjat sitt angrepp. Om hunden tjuvstartar 3 ggr utdelas betyget ”ej godkänd pga olydnad”.

När hund och förare nått linjens slut ger domaren tecken till figuranten att komma ut från skärmen. Vid överfallet rör sig figuranten snett ut till vänster från skärmen med softstocken i hotfullt läge strax ovanför sitt huvud och med skyddsärmen i korrekt position. Om hunden inte biter fast i skyddsärmen vid första angreppet, gör figuranten ett förnyat angrepp under rörelse. 

I trängningsmomentet befinner sig hunden på figurantens högra sida i löpriktningen samtidigt som två stockslag utdelas. Trängning med hunden rakt framför figuranten kommer i möjligaste mån att undvikas.

Kommando för släppande får ges på eget initiativ så snart figuranten stannat. Om hunden inte släpper vid första kommandot skall föraren invänta domarens anvisningar för ytterligare losskommandon. Om hunden vägrar att släppa skydsärmen blir betyget ”ej godkänd, släpper ej”.

I bevakningsfasen skall hunden ha en intensiv uppmärksamhet på figuranten. Hund som biter i figurantens skyddskläder blir underkänd. Detsamma gäller hund som lämnar figuranten innan föraren har hunnit ansluta.

AVVÄRJANDE VID FRONTALANGEPP

Hunden får hållas i halskedjan och även uppmuntras. Anrop till figuranten att stanna är valfritt. Figurantens hotfulla rop och kroppsrörelser sker vid två tillfällen. Första gången strax efter att figuranten vänt upp i riktning mot hund och förare, (domaren ger tecken när hunden skall släppas) och andra gången när hunden är på cirka tjugo meters avstånd från figuranten. På detta avstånd har figuranten också placerat skyddsärmen i rätt läge för hundens angrepp.

I övrigt samma figurantbeteende som vid överfallet, dock inga stockslag som träffar hunden i detta moment. Kraven på släppande och bevakning är också desamma som vid överfallet. Varje hund som underkänns har rätt till ett positivt ”vinstbett” som avslutning , om föraren så önskar.

MÖJLIGHETER TILL TRÄNING (OBS! Ingen modprovsträning fredag)

Modprovsträningen startar torsdag eftermiddag kl. 15:30

Målsättningen är som tidigare att hanhundarna tränar först men beroende på anmälningslistan kan det också bli blandad träning mellan hanar och tikar. Alla löptikar tränas givetvis sist. Deltagarna kan välja träningsupplägg efter eget önskemål, maxtid 6 minuter per ekipage. Endast ett träningspass per hund. Hundförarna skall bära nummerlapp även vid träningen.

ANMÄLAN TILL MODPROVSTRÄNING

Anmälan till modprovsträningen och avhämtning av nummerlapp görs på sekretariatet mellan klockan 12.00-15.00. Absolut sista chansen att anmäla är mellan klockan 17.00-17.30. Vid anmälan ges också besked om hundens plats i turordningen. Det är viktigt att turordningen respekteras! Överskådlig anslagstavla med fastställd ordningsföljd kommer att finnas i anslutning till modprovsplanen.

Alla deltagare önskas lycka till!

Mats Höglund

Modprovsansvarig

Tidsschema SSM 2019

Torsdag 25 juli

12.00-15.00  17.00-18.30

Vaccinationskontroll valpar och vuxna

samt anmälan till modprovsträning (sekretariatet)  

Anmälan till modprov senast kl 17.30. 

15.30-20.00 
Modprovsträning, nr-lapp SKA bäras!               

Ca 20.00
 Underhållning i matsalen på campingen, Tånga Hed. Servering finns hela kvällen!

Fredag 26 juli

07.00-08.00
Vaccinationskontroll valpar (sekretariatet)

08.00
Start valputställning med enkild bedömmning av samtliga hårlag 4-6 mån och därefter 6-9 mån och 9-12 mån, Id-kontroll av samtliga valpar! 

13.00
Invigning av SSM 2019

13.30
Konkurransbedömmning startar för samtliga hårlag valp 4-6 mån, 6-9 mån & 9-12 mån enligt katalogen.

13.30-17.30 
Vaccinationskontroll vuxna hundar i sekretariatet

16.00-18.00
Uppfödargrupper Valpar

Ca 20.00 
Underhållning i matsalen på campingen, Tånga Hed. Servering finns hela kvällen! 

Lördag 27 juli

07.00-08.00
Vaccinationskontroll (sekretariatet)

08.00
Modprov hanar – Obs, start i katalognummerordning! Id-kontroll av samtliga hundar!

09.00
Modprov tikar – Obs, start i katalognummerordning! Id-kontroll av samtliga hundar!

10.00 
Enskild bedömning tikar och hanar 12-18 månader. Båda hårlagsverianter sker samtidigt!

 Id-kontroll av samtliga hundar! 

11.30
Utfärdande av tandkort info tältet (Mats Höglund)

Barn med hund. Anmälan i info tältet senast 11.00

Lunch (meddelas i högtalen)

Bedömningen fortsätter i följande ordning:

18-24 månader 

Övergångsklass

Avelsklasser (vuxna & valpar ingår i samma klasser) 

15.30-16.30 

24 månader

19.30 

Kamratfest i Tångahallen (Se separat annons)

Prisutdelningar för SSV och SSVV, bästa modprovshund, Tio-i-Topp, Fem-i-Topp.

Delas ut på Kamratfesten!!!!

Söndag 28 juli

08.00- 

Konkurrensbedömning i följande ordning, långhår bedöms före normalpälsade i resp klass:

12-18 månader tikar,12-18 månader hanar

18-24 månader tikar,18-24 månader hanar

Övergångsklass tikar, Övergångsklass Hanar 

Lunch

Uppfödargrupper vuxna 

Fortsatt bedömning 24 månader- tikar, 24 månader- hanar

Prisutdelning sker efter varje klass

Gemensam enskild bedömmning för båda hårlagsvarianterna – gäller både valpar och vuxna.

OBS! Båda hårlagsvarianterna äger rätt att delta i samma avelsgrupp

Uppfödargrupper bedöms hårlagverianterna var för sig!

Avbrott för lunch och annat meddelas i högtalaren samtliga dagar.

OBS! Tiderna ovan är cirkatider!Boende

www.tangahed.se

Tånga Fritid AB Box 65 447 22 Vårgårda

Mailadress: info@tangahed.se

Telefonnummer: +46 (0)322-624311 Fax: +46 (0)322-624211

Adress till Utställningen: Tånga Hed Idrottsplatsen, 44791 Vårgårda

                  Rödmärkt = bokad

Svart/vit annons i katalogen

  • Helsida i utställningskatalogen. Pris 800 kronor 
  • Halvsida i utställningskatalogen. Pris 600 kronor

Färg annons i katalogen

  • Helsida i utställningskatalogen. Pris 1300 kronor 
  • Halvsida i utställningskatalogen. Pris 800 kronor

Radannons i katalogen med Kennelnamn eller företag

       300 kr ( svart/vit)

Sista manusdag för anmälan av monterplats samt inlämning av annonser i katalogen är den 29 juni 2019. 

Kontaktperson för ovanstående är Daniel Strandberg,

 e-postadress: info@strandbergnilsen.se  

Vi fakturerar direkt efter beställning och betalningsvillkoren är 10 dagar netto