Kontakt

Distrikt/klubbar

Låt oss gemensamt öka intresset för Schäferhunden.
Vi uppmanar alla Distrikt/klubbar att skicka in text+ foton från aktiviteter, tävlingar, prov och utställningar så publicerar vi det.

Skicka material till : info@schafertidningen.se

PR/Info/Redaktionskommittén

Sammankallande:
Daniel Strandberg
info@schafertidningen.se
Tel: 0708-550681

Jeanette Edsjö

Gunilla Sjögren

Ansvarig utgivare
Stefan Dahlgren

Utgivning av papperstidning
20 dec

Manus
Manusstopp 20 november

Copyright:
Svenska Schäferhundklubben, Romelanda. Återgivande av text och bilder medges endast om tillstånd erhållits och källan anges.

Tryckeri:
Paar 00, Estland (Obs all korrespondens måste ske med redaktionen)

Kansli
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150,
442 92 Romelanda
Tfn: 0303-440005

Kansliet har telefontid på helgfria tisdagar mellan 18.00-20.00

Övrig tid når du oss alltid via e-post
info@schaferhundklubben.se
Hemsida: www.schaferhundklubben.se

E-post: webmaster : info@schaferhundklubben.se

Bg 5771-7340

IBAN: SE56 9500 0099 6026 0519 3479 BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish förlagsartiklar 123545203

Annonsreklamationer
Reklamationer beträffande annonser skall påpekas senast tio dagar efter utgivningen till redaktionen.

Material Sändes till redaktionskommittén