Kontakt

 

Redaktionskommitté

Sammankallande:
Daniel Strandberg
info@strandbergnilsen.se
Tel: 0708-550681

Jeanette Edsjö

Christoffer Frances

Urban Pettersson

Ansvarig utgivare
Leif Einarsson
Kadettvägen 7, 237 32 Bjärred

Redaktion

Redaktör Urban Pettersson
662 98 Tösse,
Telefon: 0532 -201 55
mobil: 0708-9 201 55
info@fotourma.com

Utgivning:
20 maj & 20 sept

Manus
Manusstopp är 15 maj och 15 sept 

Copyright:
Svenska Schäferhundklubben, Romelanda. Återgivande av text och bilder medges endast om tillstånd erhållits och källan anges.

Tryckeri:
Paar 00, Estland (Obs all korrespondens måste ske med redaktionen)

Kansli
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150,
442 92 Romelanda
Tfn: 0303-440005
Kansli kommer fr om vecka 15 till vecka 26 hålla telefontid under tisdagar 18-20.0018.00 – 20.00

Övrig tid når du oss alltid via e-post
info@schaferhundklubben.se
Hemsida: www.schaferhundklubben.se

E-post: webmaster :webmaster@schaferhundklubben.se

Bg 5771-7340
IBAN: SE56 9500 0099 6026 0519 3479 BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish medlemsavg 1233907565
Swish förlagsartiklar 123545203

 

Annonsreklamationer
Reklamationer beträffande annonser skall påpekas senast tio dagar efter utgivningen till redaktionen.

Medlemsavgifter 2018:
Ord medl, ej medlem i SBK 695 kr Ord medl, redan medlem i SBK 295 kr Familjemedlem 125 kr Tidningsprenumeration 500 kr
Tidningsprenum utland 800 SEK Utlandsmedlemskap 910 kr
Obs Rullande medlemskap

Material Sändes till redaktionen