Kontakt

Redaktionskommitté

Distrikt/klubbar

Låt oss gemensamt öka intresset för Schäferhunden.
Vi uppmanar alla Distrikt/klubbar att skicka in text+ foton från aktiviteter, tävlingar, prov och utställningar så publicerar vi det.

skicka material till : info@schafertidningen.se

Sammankallande:
Daniel Strandberg
info@schafertidningen.se
Tel: 0708-550681

Jeanette Edsjö

Christoffer Frances

Urban Pettersson

Ansvarig utgivare
Stefan Dahlgren

Redaktion

Redaktör Urban Pettersson
662 98 Tösse,
Telefon: 0532 -201 55
mobil: 0708-9 201 55
info@fotourma.com

Utgivning:
15 juni & 20 dec

Manus
Manusstopp är 15 maj och 15 dec

Copyright:
Svenska Schäferhundklubben, Romelanda. Återgivande av text och bilder medges endast om tillstånd erhållits och källan anges.

Tryckeri:
Paar 00, Estland (Obs all korrespondens måste ske med redaktionen)

Kansli
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150,
442 92 Romelanda
Tfn: 0303-440005
Kansli kommer fr om vecka 15 till vecka 26 hålla telefontid under tisdagar 18-20.0018.00 – 20.00

Övrig tid når du oss alltid via e-post
info@schaferhundklubben.se
Hemsida: www.schaferhundklubben.se

E-post: webmaster :jeanette@eventmagasinet.se

Bg 5771-7340

IBAN: SE56 9500 0099 6026 0519 3479 BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish förlagsartiklar 123545203

 

Annonsreklamationer
Reklamationer beträffande annonser skall påpekas senast tio dagar efter utgivningen till redaktionen.

Material Sändes till redaktionenskommittén