Schäferns historia

Genom denna artikelserie vill vi presentera vår ras historia lite mer ingående, särskilt med tonvikt på den svenska historien. Sammanställningen är gjord av Urban Pettersson, FOTO URMA. Samtliga källor är tryckta informationer, både svenska och utländska utgivningar, som undertecknad tagit del av under de senaste femtiofem åren. Därutöver bygger artikeln på ca 55 års egna intryck!  Mycket material har hämtats från de svenska Schäfertidningarna, framförallt artiklarna av Siwert Strandberg som publicerades åren 1997- 2001. Schäferns ursprung Som schäferhundens förfäder räknar man två huvudtyper av fårhundar, dels den nordtyska, mindre, lättare,…

Läs mer