Första hjälpen för skadade hundar

Om din hund snabbt ändrar beteende så kan det vara tecken på en akut situation. Förgiftning Symtom på förgiftning hos hund Smärta, kräkning, diarré, svaghet, apati, sår runt munnen, ögonirritation, ökad salivavsöndring medvetslöshet och andningsstillestånd. Åtgärd vid förgiftning Om giftet har andats in via luftvägarna – flytta ut hunden till frisk luft. Försök att identifiera giftet och kontakta veterinär så fort som möjligt. Ring 112 och begär ”Giftinformation”. Kontrollera andning, puls och fri luftväg. Försök inte att framkalla kräkning om du är osäker på vad hunden är förgiftad av. Man…

Läs mer