Viktig info från vår ordförande i Schäferhundklubben.

Hej!

Klubbens främsta uppgift är både att bevara och utveckla den tyska schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund och att ha en givande och bra verksamhet för alla oss schäferägare. Vi måste därför utveckla vår verksamhet i klubben och bli synliga även för den ”vanlige” schäferägaren. Vi behöver också förbättra vår dialog med övriga hundorganisationer för att få gehör för våra rasspecifika synpunkter både vid avel och tävling.

CS hade under sista helgen i april sitt första styrelsemöte. Till detta var samtliga kommittéer inbjudna. Många kloka synpunkter kom fram. Detta kommer att resultera i att det kommer att bli vissa förändringar i kommittéernas sammansättning och uppgifter. Vi kommer också att sträva efter att samordna kommittéernas arbete så att det blir en levande dialog kring klubbens verksamhet.

Arbetet med klubbens hemsida, tidningar och förekomst på olika sociala medier kommer att fortgå. Tanken är att ge vårt varumärke en enhetlig och uppdaterad utformning, Avtalet med Hundpoolen är förlängt till nästa årsskifte och under den tiden kommer den nya centrala hemsidan samt strukturen för distriktens och klubbarnas hemsidor att arbetas fram.

När det gäller föreningskunskapen i vår organisation kommer distrikten snart att få ett uppdrag att genomföra utbildning i detta avseende. Även översynen av klubbens organisation i distrikt/regioner kommer att fortsätta under detta verksamhetsår. 

Klubben har ett antal SSM-arrangemang framför sig. Dessa sköts dels av klubbens kommittéer, dels av olika distrikt och lokalklubbar. Det är mycket arbete som ligger bakom dessa fina arrangemang där klubben får visa upp vår mångsidiga ras. Ofta är arbetet utfört av riktiga eldsjälar i klubben. Jag vill emellertid uppmuntra alla medlemmar att ta chansen att ställa upp som funktionärer. Det är mycket jobb, men det är också roligt och du bidrar till att förbättra verksamheten i klubben. Kontakta gärna kansliet på info@schaferhundklubben.se om du känner att du kan bidra med att sälja program, stå på parkeringen, ragga sponsorer, bygga upp utställningsring, sälja korv osv. så kommer vi se till att respektive ansvarig får mailet.

Med vänlig hälsning

Ordförande

Intressanta Artiklar