Ordförandes tankar

Artiklar


Den nytillträdda styrelsen och jag tackar för förtroendet som årsmötet gav oss att leda Schäferhundklubben under det kommande verksamhetsåret.

Som i många föreningar finns det engagerade personer i vår förening med starka åsikter. Dessa åsikter ska naturligtvis få föras fram till diskussion under ordnade former. För att detta ska låta sig göras är det viktigt att alla håller sig till de stadgar och regler som finns så att det blir en saklig debatt i olika frågor utan onödiga personangrepp.   Under det konstituerande mötet var styrelsen eniga om att ambitionen för det kommande verksamhetsåret är och att höja föreningskompetensen i vår organisation och se till att de styrdokument som behövs också finns på plats. Styrelsen kommer att återkomma till detta.

En annan viktig och brådskande åtgärd är att få till en ny hemsida dels för Schäferklubben centralt, men också för distrikt och lokalklubbar. Styrelsen är helt enig om att vi behöver se över layout och innehåll på den centrala hemsidan men att även distrikt & lokalklubbar har samma utseende för att stärka vårt varumärke. Förhoppningsvis kommer jag att kunna återkomma med närmare besked i den här frågan mycket snart.

Medlemsantalet i Svenska Schäferhundklubben har minskat från ca 3 400 medlemmar till ca 2 000 medlemmar under de sista tio åren. Denna utveckling måste vi vända. Det egentliga arbetet i föreningen och det som ska driva föreningen framåt sker i kommittéerna. Styrelsen har därför – i samråd med kommittéerna – börjat se över vilket arbete som varje kommitté anser sig ha uppdrag att utföra och vilka förändringar som eventuellt behövs inför framtiden både för att öka medlemsantalet och för att erbjuda våra medlemmar en stimulerande föreningsverksamhet. Denna genomgång är tänkt att vara klar under maj månad.

Med vänlig hälsning

Stefan Dahlgren
Ordförande
Svenska Schäferhundklubben

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *