Ordförandens ord 2019

När jag vid vårt årsmöte avgår som ordförande för Svenska Schäferhundklubben kan jag konstatera att den tyska schäferhunden och Svenska Schäferhundklubben tagit en stor del av mitt liv sedan början av 70-talet. Om och vad jag bidragit med får andra bedöma, men oavsett det tar jag mig friheten att kort analysera verksamheten och presentera min syn på klubbens framtid.

Att rasen är delad kan väl ingen idag förneka, men trots detta är det rasen tyska schäferhund vi all gemensamt arbetar för. Vår ras är så användbar på så många områden att den borde passa de flesta hundentusiaster. I en snabbt föränderlig värld behöver vi omgående genomföra ett analysarbete för att förtydliga klubbens vision och inriktning. Vi måste förtydliga vad vi vill och hur vi ska komma till målet och vara medvetna om att samhället ständigt förändras bl.a. genom den sedan lång tid pågående urbaniseringen och att vi bl.a. konkurrerar med ett stort antal andra raser, dataspel och iPhones. Jag är övertygad om att vi måste bredda vår verksamhet om vi inte vill bli en ras i marginalen med allt färre medlemmar.


Arbetsgruppens, ” Arbetsformer CS-Sd-Sk ”, intentioner måste fullföljas och då speciellt med tanke på ordning och reda, styrning, förenkling, distriktens storlek och verksamhet. Dessutom föreslås att CS tillsätter en utredning av stadgar och organisation och då kommer jag per automatik in på Svenska Brukshundklubben. Vår formella makt inom SBK´s organisation är alldeles för liten.

Vårt förhållande till Svenska Brukshundklubben har sedan lång tid tillbaka diskuterats bl.a. beroende på att medlemsantalet i Svenska Schäferhundklubben helt klart påverkas mycket negativt av tvångsanslutningen till SBK, både beroende av medlemsavgifter och av ”ideologiska skäl”.  SBK tenderar dessutom att alltmer fungera som ett filter mellan oss och SKK, vilket skapar motsättningar och frustrationer.
Det är sedan länge väl känt att hierarkiska styrmodeller med organisatoriska överbyggnader skapar långa beslutsvägar och är hinder i en snabbt föränderlig värld där delaktighet, effektivitet och ansvarstagande är andra mycket negativa effekter.

Genom åren har SBK varit en utmärkt samarbetspartner och betytt mycket för vår ras, men sedan klubben alltmer tappat fokus på brukshundsraserna och blivit en klubb för alla raser har de ekonomiska intressena satts i fokus på bekostnad av bl.a. vår ras. 
Av ovanstående skäl och till glädje för den tyska schäferhundens status och Svenska Schäferhundklubbens utveckling är min uppfattning och slutsats är att vi bör arbeta för att lämna SBK och få en direktanslutning till SKK.

För att vi inte skall bli introverta i en krympande organisation måste vi välkomna alla som vill vara med i vår verksamhet och ta väl hand om dem oavsett om det sker lokalt, regionalt eller centralt.   Alla som deltar i våra verksamheter skall vara medlemmar i Svenska Schäferhundklubben och här har vi alla ett ansvar, men speciellt ligger detta ansvar på våra ordförande och kassörer i distrikt och lokala schäferhundklubbar. 

Många av våra verksamheter inom utställning och bruks visar på mycket positiv utveckling både lokalt och nationellt, samtidigt som vi representerar och hävdar oss väl internationellt.
I vår klubb finns så mycket kompetens, engagemang och vilja till förändring att vi kan se positivt på framtiden. Vi skall ta tillvara på och sprida allt det positiva, vilket kan ske såväl i smått som stort och jag är övertygad om att våra årliga schäferläger kommer att bli en motor för detta.

Information och kommunikation blir allt viktigare för alla verksamheter och därför är jag mycket glad och stolt över att avgående styrelse skapat möjligheter till utveckling och förändring av såväl tidning som hemsida genom beslut som berör alla, men speciellt PR/Info, webmaster och redaktionskommittén. Jag vet att allt förändringsarbete väcker känslor och kritik, såväl negativ som positiv, men inom just dessa områden finns bara en väg och det är framåt. 

Med ovanstående rader tackar jag för mig och önskar klubbens samtliga styrelser och kommittéer                 – Lycka till – med utvecklingen av den tyska schäferhunden och den Svenska Schäferhundklubben.

Leif Einarsson                                                                                                      
Ordförande

Intressanta Artiklar

Leave a Comment