Månadsbrev från vår Ordförande.

Under sommaren har tre av fyra SSM hållits med många fina schäferprestationer som ni har kunnat läsa om i Svensk Schäfertidning. Ett SSM återstår det är SSM IGP-FH som arrangeras av SK Sturup den 19-20 oktober men nu lider sommaren mot sitt slut och höstens schäferaktiviteter kan börja.

Det har nu gått ett halvår sedan årsmötet och ni undrar säkert vad som händer i CS. Som flera av er säkert har märkt läggs CS-protokollen inte längre ut på hemsidan. Det beror inte på att vi vill vara hemliga klubben utan hänger ihop med styrelsens uppfattning att information i sådana handlingar ska förbehållas klubbens medlemmar och inte ”hela världen”. Protokollen skickas ut i organisationen via distrikten och vill man som enskild medlem ta del av dessa får man kontakta kansliet. När klubbens nya hemsida är på plats om någon månad kommer klubbhandlingarna att kunna nås via den för våra medlemmar.

CS har många både stora och små uppgifter. De viktigaste uppgifterna har rört den nya hemsidan, att få igång arbetet i kommittéerna, jobba med RAS-dokumentet och att få koll på klubbens ekonomi. Även om vi är den största rasklubben innebär det inte att vi är särskilt rika. Man kan säga att vi har kontroll på våra utgifter och att vi har en viss marginal att röra oss med för den uppgift som ligger framför oss. Och det är att få igång en aktiv verksamhet inom klubben på alla nivåer.

Vårt medlemsantal har de senaste tio åren nästan halverats till att idag vara ca 2 000 medlemmar. Det är inte bra. Varje år föds mer än tusen små schäfervalpar i det här landet. Det finns ett antal tusen schäferägare sammanlagt. Av de schäferkennlar som haft valpkull de senast tio åren är endast ca 40 % medlemmar i klubben. Varför är inte fler hundägare och uppfödare medlemmar hos oss?  Det är frågor som vi måste ställa oss. Visst är det så att ideellt arbete och föreningsverksamhet inte ligger i tiden. Men vad vi ser på prov och inom olika verksamheter är att brukshundarna får stå tillbaka för andra hundar på ett sätt som inte gynnar vår ras. 

Klubben organiserar både enskilda schäferägare och schäferuppfödare. Kanske är det denna medlemsstruktur som gjort att vi historiskt haft ett antal kontroverser inom klubben. Det måste vi sluta upp med för det försvagar oss bara. Vi behöver alla medlemmars kraft för att utveckla vår verksamhet så att vi blir en aktiv rasklubb. Vi vill vara en trovärdig och pålitlig samtalspartner till övriga hundorganisationer i vår omvärld för att kunna påverka beslut inom världsorganisationerna som berör schäferrasen.

Vi måste därför tänka på framtiden. Hur kan vi bli starkare som klubb? Vilken verksamhet ska vi ha? Hur kan vi stärka vår lokala och regionala organisation? Vad kan vi erbjuda den enskilde hundägaren? Och vad förväntar sig uppfödarna av oss som klubb? Dessa och många andra frågor ska vi diskutera på organisationskonferensen den 19-20 oktober i Jönköping. Väl mött då!

Med vänlig hälsning
Ordförande
Stefan Dahlgren

Intressanta Artiklar