Index HD/ED

klicka här för Info om Index från SKK

 

Angående indexlistornas aktualitet

Indexlistorna underlättar sökandet efter lämpliga avelsdjur i SKKs databas med avseende på höfter och armbågar. Avelskommittén har dock ingen möjlighet att fortlöpande publicera uppdaterade indexvärden, eftersom  det manuella arbetet med att sammanställa dessa listor är mycket tidskrävande. Det betyder att du själv måste dubbelkolla det dagsaktuella indexvärdet  i SKKs Avelsdata för de avelsdjur som fångat ditt intresse. Passa då också på att kontrollera indextalens säkerhet (medelfel), en mycket betydelsefull faktor för det skattade avelsvärdet.

Här kan du hitta Avelsdata och Index på SKK Avelsdata >>>

Som alltid måste statistik läsas med förnuft och eftertanke.
Det gäller i synnerhet när antalet röntgade avkommor är mycket lågt, vilket medför att varje röntgad individ får en orimligt stor inverkan på avelshanens dysplasifrekvens.

Vi påminner också om att statistiken beräknas utan hänsyn till mödrarnas HD/ED-bakgrund, även detta en faktor som kan påverka avelshanens ledstatistik i positiv eller negativ riktning.

 

MER information hittar ni även på Svenska Schäferhundklubbens hemsida>>>

Indexfrågor kan ställas till:

Mats Höglund  
E-mail: matshoglund@live.se 
Telefon: 0722 – 14 59 18