Info

Redaktion

Distrikt/klubbar

Vi vill öka intresset för Schäferhunden så alla  distrikt/klubbar uppmanas att  skicka in text och foton från aktiviteter, tävlingar/prov/ utställningar. Allt som ni medverkar eller arrangerar så publicerar vi det som ett reportage.

maila till: info@schafertidningen.se

 

Redaktionskommitté:

Sammankallande;
Daniel Strandberg
info@schafertidningen.se
tel: 0708-550681

Jeanette Edsjö

 

Ansvarig utgivare

Svenska Schäferhundklubben
Ordförande, Leif Einarsson
Kadettvägen 7, 237 32 Bjärred

 

Redaktör :Urban Pettersson
662 98 Tösse,
Telefon: 0532 -201 55
mobil: 0708-9 201 55
info@fotourma.com

 

Utgivning:
Svensk Schäfertidning levereras från tryckeriet den 15 juni och 15 dec

Manus
Manusstopp är 15 maj  och 15 nov

Copyright:
Svenska Schäferhundklubben, Romelanda.
Återgivande av text och bilder medges endast om tillstånd erhållits och källan anges.

Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt redaktionellt material.

 

Kansli
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150,
442 92 Romelanda
Tfn: 0303-440005

Övrig tid når du oss alltid via e-post
info@schaferhundklubben.se
Hemsida: www.schaferhundklubben.se

E-post: webmaster :webmaster@schaferhundklubben.se

Bg 5771-7340
IBAN: SE56 9500 0099 6026 0519 3479 BIC/SWIFT: NDEASESS
Swish medlemsavg 1233907565
Swish förlagsartiklar 123545203

 

Annonsreklamationer
Reklamationer beträffande annonser skall påpekas senast tio dagar efter utgivningen till redaktionen.

Material Sändes till redaktionskommittén