Välkomna till vår nya webbtidning!

Webbredaktörens ord:

Välkommen till vår nya webbtidning som är under arbete. Vi har försökt att göra en webbtidning av modernare slag. Tidningen kommer  att fungera som en vanlig kvällstidning så att den nya tidningens artiklar kommer att placeras löpande efter varandra.
Här kommer ni även kunna läsa andra artiklar av intresse som kommer publiceras enbart på nätet.

Denna webbtidning är till för våra medlemmar och övriga Schäferintresserade.

Eftersom vi räknar med att  under årens lopp få många besökare så vill vi erbjuda dig att under den kommande rubriken: Uppfödare annonsera med en länk till din webbsida gratis för de som köper annons i schäfertidningen. 
Om man vill annonsera sin avelshund kan du få den publicerad här med länk till din hemsida under rubriken Avelshanar!

Alla hel och halvsides annonser i den tryckta Schäfertidningen publiceras gratis här på nätet med direkt länk till annonsörens hemsida! 

I denna tidning kommer vi att presentera mycket material dels det som varit med i vårt senaste nummer men också mycket mer! Vi skall försöka få med utställningsresultat från vår klubbs alla utställningar och gärna med bilder och domarkommentarer!
Därför vädjar vi till alla utställningsarrangörer att senast en vecka efter genomförd utställning sända in uppgifter till redaktionen.

Men som alla vet så finns det även andra aktiviteter som genomförs med vår ras!
Därför vill jag här vädja till att även de som arrangerar olika typer av bruksaktiviteter  såsom korningar, Mh prov , IPO prov Bruks träningssammankomster mm 
sänder in material till denna webbtidning så vi kan visa bredden på vår verksamhet!

Trevlig läsning önskar Urban ( URMA) med medarbetare!

Till dig som är ny läsare av dessa sidor: Du vet väl om att du kan se en stor del av de sidor som visas här också  i tryckt  i form i vår fina schäfertidning.
För att ta del av den så kan du vända dig till klubbens kansli och bli medlem i vår schäferhundklubb.

 Svenska Schäferhundklubben 

Bråta 150, 442 92 Romelanda, Tfn: 0303-440005

 info@schaferhundklubben.se  

Hemsida>>>

Intressanta Artiklar

Leave a Comment