Styrelseförslag 2020

Artiklar

Från  Centrala valberedningen
Vi behöver få in förslag från er i god tid för att kunna utföra vårt uppdrag.

Vi beräknar att vårt uppdrag skall vara slutfört runt årsskiftet.

Vi informerar vårt beslut genom Schäferhundklubbens hemsida samt utskick till samtliga distrikt.

Återkommer med förslag till oss. Dock senast 2019-12-25 men ni får givetvis inkomma tidigare.

Valberedningen
Eu

Reino Oskarsson
Sammankallande

Johnny Dikemyr
Fredrik Steen