Det här är Nordic Style

En fördel med Nordic Style är att tonvikten i bedömningen ligger på två dagars specialmoment och med en för en lite äldre hund, en klart mindre fysiskt påfrestande lydnadsdel. Inga höga hopp över hinder. Inget kryp och inget för kroppen kanske påfrestande ställande under en snabb inkallning. Nordic Style blev godkänt som ett officiellt internationellt bruksprov 2012 och kallas ofta IGP Nordic Style eller bara IGP NS. En Nordic Style tävling går även går över två dagar och man kan tävla i fyra olika klasser spår, sök, rapport eller skydd.…

Läs mer