Ordförandens ord 2019

När jag vid vårt årsmöte avgår som ordförande för Svenska Schäferhundklubben kan jag konstatera att den tyska schäferhunden och Svenska Schäferhundklubben tagit en stor del av mitt liv sedan början av 70-talet. Om och vad jag bidragit med får andra bedöma, men oavsett det tar jag mig friheten att kort analysera verksamheten och presentera min syn på klubbens framtid. Att rasen är delad kan väl ingen idag förneka, men trots detta är det rasen tyska schäferhund vi all gemensamt arbetar för. Vår ras är så användbar på så många områden…

Läs mer